Congres Behandeling van Trauma - Effectieve verwerkingstechnieken

Van der Valk Hotel Utrecht
Winthontlaan 4-6
3526 KV Utrecht
Nederland
30 oktober

Traumatische gebeurtenissen hebben impact op de ontwikkeling en coping strategieën van cliënten. Tijdens dit congres leert u welke verwerkingstechnieken voor trauma er zijn en welke u het beste toe kunt passen in specifieke situaties.

Gewenste verbetering in behandeling bij trauma
Uit recente studies blijkt dat het aantal patiënten dat lijdt aan een trauma stijgt. Echter, wanneer trauma’s worden opgemerkt en aangepakt, krijgen patiënten niet altijd de best passende behandeling. Dat meldden behandelaren en patiënten aan Zorginstituut Nederland en valt te lezen in het rapport Systematische analyse geestelijke gezondheidszorg (2018)*.

Welke behandeltechniek in welke situatie?
Tijdens dit congres worden de verschillende behandeltechnieken op een rijtje gezet. De indicatiegebieden van deze technieken en hun voor- en nadelen worden besproken, zodat u een meer beredeneerde keuze voor een techniek kunt maken.

Na het volgen van deze dag weet u meer over:
- de opbouw van traumabehandeling (wanneer doe je wat?)
- welke behandelingstechnieken er zijn en wanneer je welke inzet
- verschillende verwerkingstechnieken, zoals:
- schematherapie en EMDR;
- imaginaire exposure;
- imaginaire rescritping;
- sensorimotor psychotherapie;
- narratieve exposure therapie.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit congres en de mogelijkheid tot inschrijven kijkt u op deze website