Visiedocument E-health PS

visie ehealth persoonlijkheidsstoornis
Podium E-health
2013

Dit document is een uitwerking van twee brainstormsessies over E-health toepassingen.