Tijd voor cluster C-persoonlijkheidsstoornissen: state of the art

Hutsebaut, J, Willemsen, E en Van, HL
2018

Dit artikel geeft een overzicht van de actuele stand van zaken van de kennis over cluster C Persoonlijkheidsstoornissen.