Schematherapie online

R van de Kamp
2017

Bij Minddistrict, één van de twee grootste providers van internetbehandeling in Nederland, is er afgelopen jaar aandacht geweest voor eHealth bij persoonlijkheidsstoornissen. In juni is de online behandelmodule voor schemagerichte therapie voltooid en beschikbaar gesteld. Het gaat hier om een interventie die vooral gebouwd is als begeleidende module naast een traditioneel schematherapeutisch traject. De module is een mix van cognitieve en gedragsmatige technieken geworden en leent zich vooral om ingezet te worden aan het begin van de therapie. Anders dan bij eerder ontwikkelde interventies, gericht op persoonlijkheidsstoornissen, is er meer aandacht voor het verleden en wordt er in deze module niet alleen gefocust op klachten maar ook op krachten.