Best Practice Naastbetrokkenen

Podium Naastbetrokkenen
2012

Dit document biedt een overzicht van argumenten waarom en hoe naastbetrokkenen bij de behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis betrokken kunnen worden. Met naastbetrokkenen worden belangrijke mensen uit de naaste omgeving van de patiënt bedoeld.