Podium EPA-PS

*DIT PODIUM IS NIET MEER ACTIEF*

EPA staat voor Ernstige Psychiatrische Aandoeningen. Binnen dit project gaat het om mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis, die niet in aanmerking komen voor een van de bestaande behandelingen en vaak geen of een onjuiste behandeling krijgen. 


Ernstige psychiatrische stoornis 

Patiënten met een ernstige psychiatrische aandoeningen hebben een stoornis die zorg noodzakelijk maakt, met ernstige beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk functioneren die niet van voorbijgaande aard zijn. 'Ernstig' heeft te maken met de gevolgen van de problematiek voor het functioneren van de cliënt en de afhankelijkheid van zorg. Deze groep mensen wordt dan ook vaak beschouwd als 'lastig' en onbehandelbaar. De EPA-groep omvat verschillende stoornissen, met dit project hebben we het vooral over de persoonlijkheidsstoornissen binnen deze groep. 

Effectief gebleken behandelingen

Een geschikte behandeling voor deze ernstige persoonlijkheidsstoornis is nodig, aangezien de last groot is. We gingen op zoek naar:

 • effectief gebleken behandelingen of de mogelijkheid om bepaalde delen hiervan aan te passen
 • een gefaseerde behandeling voor mensen die (nog) niet in de gelegenheid zijn om aan een vorm van psychotherapie deel te nemen
 • aansluiting bij andere effectief gebleken behandelingen, zoals rehab, sociaal psychiatrische modellen, (F)ACT et cetera. 

 

 


Wat hebben we al gedaan? 

We probeerden om een behandelaanbod te schrijven voor mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis om de kwaliteit van leven te verbeteren. 
Hiervoor stelden we de volgende vragen:

 • Hoe groot is de groep mensen waar we ons op richten in dit podium?
 • Waarom vallen deze mensen zo vaak buiten de boot?
 • Wat zijn mogelijke behandelingen voor deze doelgroep?
 • Wat is de (kosten)effectiviteit van deze behandelingen?
 • Hoe kan dit worden geïntegreerd in het huidige behandelaanbod?

Deze vragen probeerden we met behulp van experts en andere betrokkenen te beantwoorden om zo uiteindelijk tot een Best Practice te komen.

Herstart podium 

Dit podium is enige tijd geleden afgesloten met een slotsymposium en het uitgeven van de Best Practice. Over dit onderwerp is veelvuldig gesproken op congressen, zijn artikelen uitgegeven en ook het document is vaak verspreid. 
Omdat dit podium erg succesvol bleek en er (nog) steeds behoefte is aan meer informatie, is besloten om het podium een herstart te geven. 

De doelen van EPA-PS 2.0 zijn onder andere: 

 • herindelen van de doelgroep: hoe ziet de groep eruit, zijn er identificatiefactoren te benoemen?
 • inventariseren van interventies die bij kunnen dragen aan de behandeling van mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis
 • het positioneren van de doelgroep in de behandeling - ook ten opzichte van de GIT-PD en de evidence based behandelingen.
 • de verschillende initiatieven over EPA die er in Nederland bestaan verzamelen

Stand van zaken

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het schrijven van een artikel over de doelgroep en de bejegening hiervan. Ook is het podium bezig met het organiseren van een congres in 2018

 

Publicaties


Contact

Leden

 • Martin Steendam (voorzitter), Klinisch psycholoog
 • Saskia Knapen, psychiater, inhoudelijk leidinggevende
 • Gieke Free, verpleegkundig specialist
 • Irene de With, verpleegkundig specialist GGZ
 • Ad Kaasenbrood, psychiater, psychotherapeut
 • Bert van Luijn, klinisch psycholoog, systeemtherapeut
 • Erwin van Meekeren, psychiater
 • Cora Loffeld, psychiater
 • Nina van Bunningen