Podium E-health

Digitale zorg is in opkomst. Voor de behandeling van problemen op verschillende gebieden wordt veelvuldig gebruik gemaakt van e-health toepassingen. Het kan een goed instrument zijn in de behandeling: het aantal face-to-face contacten kan verminderd worden, wat praktische en economische voordelen heeft. Voor persoonlijkheidsstoornissen gaat men vaak uit van een blended care model: een mix van online en face-to-face interventies.


Digitale zorg om zorg te verbeteren

Digitale zorg omvat alle mogelijkheden om via internet en de mobiele telefoon de zorg te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan websites, online spelletjes om aan de gezondheid te werken, online inzicht in medische gegevens, online bijhouden van klachten, en apps op de telefoon. Voor heel wat aandoeningen bestaan volledige behandelprogramma’s die online aangeboden worden. Ook voor persoonlijkheidsstoornissen beginnen er steeds meer toepassingen te komen

Groot aanbod van digitale toepassingen

Er zijn goede redenen om aan te nemen dat digitale toepassingen zeer bruikbaar kunnen zijn in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Het KenniscentrumPS heeft daar een visietekst over ontwikkeld. Tegelijk is het lastig om door de bomen het bos te blijven zien. Het KenniscentrumPS wil behandelaars wegwijs maken in het grote aanbod.


Wat zijn de doelen van dit project?

Het E-health project van het KenniscentrumPS heeft een aantal doelen:

  • Inventariseren van de behoeften van gebruikers: wat willen cliënten en naastbetrokkenen zelf?
  • Inventariseren van bestaande toepassingen voor persoonlijkheidsstoornissen
  • Ontwikkelen van een format voor de evaluatie van bestaande toepassingen
  • Samenwerking zoeken met onderzoek
  • E-health onder de aandacht van beleidsmakers en bestuurders houden
  • Netwerk opbouwen van professionals om elkaar te blijven informeren

Publicaties


Contact

Vragenlijsten digitale zorg

In 2015 verstuurden we een vragenlijst naar mensen met een persoonlijkheidsstoornis in de ggz en/of hun naastbetrokkenen. Deze vragenlijst ging over de behoeftes van gebruikers van zorg op het gebied van e-health. 
Hier kwam uit dat het zoeken van informatie als het meest noodzakelijk werd bevonden. Ook het maken van afspraken wordt als belangrijk ervaren. Het gebruik van digitale zorg als psycho-educatie wordt het meest gedaan, maar wel als aanvulling op de spreekkamercontacten.

In 2016 verstuurden we opnieuw een vragenlijst; deze keer was de lijst bedoeld om te inventariseren wat er al is aan e-healthproducten, waar dit wordt ingezet en hoe dit wordt ervaren onder professionals in de ggz. 
De lijst werd veelvuldig ingevuld en teruggestuurd. De resultaten van dit onderzoek vindt u hier.

Invitational Conference

Op 18 mei vond de Invitational Conference plaats in Amersfoort. Deze middag werd bezocht door zeer enthousiaste professionals uit heel Nederland die werken met e-healthtoepassingen in de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. 
Het was een zeer inspirerende en interessante middag en de presentaties van verschillende sprekers zijn te lezen onder Publicaties: 
- Presentatie Helga Aalders over E-health en Schematherapie
- Presentatie Helga Pruiksma en Geja Boomsma over de module Schematherapie
- Presentatie Berjan Bolks en Lotte van Veen over E-health in de praktijk
- Presentatie Hanneke du Mortier over de stand van zaken van e-health bij PS
- Presentatie Erwin van Meekeren over Online Borderlinecursus
- Presentatie Sem Simon over DGT en app

 


Nieuwsbrief

Onze eerste nieuwsbrief van dit podium is nu beschikbaar. Lees hem hier!