Podium (Dag)klinische Psychotherapie

De intensieve behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis door (dag)klinische psychotherapie is in Nederland erg verminderd. Voor sommige mensen is zo'n intensieve fase echter noodzakelijk om meer evenwicht in hun leven te brengen. 

 


(Dag)klinische psychotherapie

Essentieel voor (dag)klinische psychotherapie is de manier waarop het behandelmilieu wordt ingezet in het behandelprogramma. Er wordt een situatie gecreëerd waarin de cliënt de ruimte krijgt om relaties aan te gaan met anderen. Zo kan de cliënt zelf tot nieuwe oplossingen komen voor zijn problemen en meer adaptieve gedragspatronen ontwikkelen. Naasten worden nauw in dit proces betrokken. 

 

Podium (Dag)klinische Psychotherapie

Het doel van het podium is om de praktijk- en wetenschappelijke kennis over (dag)klinische psychoherapie te inventariseren, samen te brengen en te verspreiden. 
In het podium worden ideeën en kennis uitgewisseld en initiatieven ontplooid. Het podium geeft een overzicht van bestaande centra voor (dag)klinische psychotherapie en maakt die informatie beschikbaar. 


Wat is er al gebeurd?

Er is aandacht gevraagd voor het snel slinkende aantal bedden voor klinische psychotherapie in Nederland, middels het schrijven van een artikel in Het Brein (voorjaar 2016). Daarnaast is het probleem bekend gemaakt bij het Zorginstituut Nederland (juni 2016). Momenteel wordt er gewerkt aan twee overzichten: een over de wetenschappelijke evidentie betreffende de (kosten)effectiviteit en een over de indicatiestelling van (dag)klinische psychotherapie. 

Een overzicht van het -bij ons bekende- aanbod van (dag)klinische psychotherapie vindt u hieronder. 
 

 

Meer informatie

Bij interesse naar dit podium en als u meer wilt weten over wat de leden precies doen, kunt u contact met ons opnemen.