Podium Cluster A

*DIT PODIUM IS NIET MEER ACTIEF*

Kenmerken van een cluster A persoonlijkheidsstoornis zijn vooral: geïsoleerd leven, 'excentriek gedrag', en een verstoring in het denken of waarnemen. 


Prevalentie en behandeling van cluster A PS

Een persoonlijkheidsstoornis uit het cluster A komt voor bij ongeveer 1 - 2 % van de bevolking. De prevalentie van de schizotypische, schizoïde en paranoïde persoonlijkheidsstoornis ligt op respectievelijk 0,7%, 0,7% en 1,7%. Een groot aantal mensen met cluster A ps is niet in behandeling voor deze stoornis om verschillende redenen. Ten eerste zoeken mensen vaak geen hulp, door hun gevoel van wantrouwen en ontwijkend sociaal gedrag. Ten tweede wordt de diagnose vaak niet als zodanig herkend. Tenslotte wordt er weinig onderzoek gedaan naar persoonlijkheidsstoornissen uit het cluster A, waardoor er niet veel bekend is over de stoornis. 

 

Doelen Cluster A podium

Mensen met een cluster A persoonlijkheidsstoornis ervaren vaak veel last in hun dagelijks leven.
De zichtbaarheid, behandelbaarheid en wetenschappelijke kennis is helaas beperkt, om deze reden startten we een podium op. Samen met een aantal experts hebben we een aantal doelen voor dit podium opgesteld: 

 • Het definiëren van de symptomen en demografische gegevens van een cluster A ps, zodat de diagnose eenvoudiger en sneller kan worden gesteld
 • Het opstellen van diagnostische vragenlijsten ter ondersteuning
 • Advies en aanbevelingen omtrent de behandeling van cluster A ps

Wat is er gedaan?

Aan de hand van een literatuuronderzoek en de klinische ervaring van een werkgroep werden aanbevelingen geformuleerd voor het herkennen, de diagnostiek en de behandeling van deze persoonlijkheidsstoornissen voor de klinische praktijk. Deze aanbevelingen werd voorgelegd tijdens een Invitational Conference aan professionals die werken met de doelgroep. Met behulp van hun aanvullingen zijn de aanbevelingen bijgewerkt. In navolging op de eerste inventarisatie is een onderzoek naar het beloop en verschijnselen van mensen met een cluster A PS opgezet, welke momenteel nog loopt. 


Contact

 • Karin Slotema

  Psychiater, PsyQ

Meer relevante literatuur

 • Hummelen, B, Pedersen, G, Wilberg, T, & Karterud, S (2015). Poor Validity of the DSM-IV Schizoid Personality Disorder Construct as a Diagnostic Category. Journal of Personality Disorders, 29, 3, 334-346.
 • Gerritsen, A., Eurelings‐Bontekoe, L., & Snellen, W. (2009). Persoonlijkheidsstoornissen uit het A‐cluster. In: E. H. M. Eurelings‐Bontekoe, R. Verheul, & W. M. Snellen (Eds.), Handboek persoonlijkheidspathologie (pp. 573‐588). Houten: Bohn Stafleu van Loghum
 • Kendler, KS et al (2015). A longitudinal twin study of Cluster A personality disorders. Psychological Medicine, 45, 1531-1538. 
 • Marissen MAE, Slotema CW (2013). Cluster A persoonlijkheidsstoornissen. In: Franken I en  Denys D, redactie. Basisboek psychopathologie. Utrecht; De Tijdstroom, p. 739-53.
 • Mealey A, Abbott G, Byrne L, McGillivray J (2014). Overlap between autistic and schizotypal personality traits is not accounted for by anxiety and depressions. Psychiatry Research, 219: 380-5.
 • Waxman, R et al. (2013). Childhood maltreatment and personality disorders in the USA: Specificity of effects and the impact of gender. Personality and Mental Health, 8, 30-41.
 • Hengartner, MP et al. (2013). Childhood adversity in association with personality disorder dimensions: new findings in an old debate. European Psychiatry, 28, 476-82.