Nieuws

 • 27 september

  Bijzonder Lectoraat Vaktherapie Persoonlijkheidsstoornissen

  Zowel vanuit de samenleving als de beroepspraktijk bestaat de behoefte aan kennis over de werking van vaktherapie. De HAN, GGNet/Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek en Zuyd Hogeschool/KenVaK hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor de instelling van het Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen.

  Het doel van het bijzonder lectoraat is het versterken van de praktijk, de goede zorg voor patiënten en het zo goed mogelijk opleiden van vaktherapeuten. Dr. Suzanne Haeyen, HAN-hoofddocent Vaktherapie, beeldend therapeut GGNet/Scelta en onderzoeker KenVak, is met ingang van 1 september is hiervoor tot bijzonder lector bij de HAN benoemd.

  Voor het gehele nieuwsbericht kijkt u op deze website

 • 17 september

  Animatie Persoonlijkheidsstoornissen

  GGzE heeft in samenwerking met Altrecht en het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen een animatie ontwikkeld voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis en hun naasten.

  In de animatie wordt uitgelegd wat een persoonlijkheidsstoornis inhoudt. De animatie is te zien door op onderstaande afbeelding te klikken.

 • 30 augustus

  Dien uw abstracts in voor het NVvP Voorjaarscongres 2020!

  Beste collega’s,

  Van 1 t/m 3 april vindt het NVvP Voorjaarscongres 2020 plaats. Graag nodigen wij u uit om een bijdrage te leveren aan het congres zodat we de kennis omtrent mensen met een persoonlijkheidsstoornis kunnen vergroten en de behandeling kunnen verbeteren.

  Bijgaand treft u informatie over het congres aan. Psychologen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen zijn ook van harte welkom.

  Wij hopen u te zien op het Voorjaarscongres!

  Met vriendelijke groet,

  Ellen Willemsen en Karin Slotema

 • 11 juli

  Dr. Karin Slotema benoemd tot bijzonder hoogleraar Persoonlijkheidsstoornissen

  Dr. Karin Slotema, psychiater bij PsyQ (Parnassia Groep) is per 1 juli benoemd tot bijzonder hoogleraar Persoonlijkheidsstoornissen aan de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences, Department of Psychology, Education & Child Studies, Section Clinical Psychology, Erasmus Universiteit. Slotema is de eerste vrouwelijke hoogleraar op een door de Parnassia Groep ingestelde leerstoel.

  Als bijzonder hoogleraar wil Slotema een bijdrage leveren aan de afname van het stigma en de verbetering van de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Ook wil zij met de bijzondere leerstoel de samenwerking tussen universiteit en ggz-instellingen versterken. 

  Meer informatie kunt u vinden op de website van de Erasmus University Rotterdam

 • 10 juli

  PersonaCura ontvangt keurmerk TOPGGz

  PersonaCura, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek en autisme bij ouderen van GGz Breburg, heeft op 20 juni het keurmerk TOPGGz ontvangen. Dit keurmerk wordt toegekend aan GGz-afdelingen die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van topklinische en vernieuwende patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling. Het gaat daarbij om zeer gespecialiseerde patiëntenzorg (topklinisch en topreferent) bestemd voor patiënten die vanwege ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (2e lijns) geestelijke gezondheidszorg. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke landelijke commissie. Het keurmerk is voor 4 jaar toegekend, de feestelijke uitreiking hiervan vond plaats op 26 juni jl. tijdens het TOPGGz-congres in Amersfoort.

  Hoopvol perspectief
  Ouder worden gaat vaak gepaard met verlies van gezondheid, geliefden en zelfstandigheid; veel mensen hebben daar moeite mee. Voor de groep 60-plussers met psychische klachten en persoonlijkheidsproblematiek en/of autisme weegt het ouder worden extra zwaar. PersonaCura biedt deze groep een hoopvol perspectief door hoogspecialistische diagnostiek en behandeling.

  Diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek
  Het centrum stelt zeer hoge eisen aan de zorg die wordt verleend. Er is uitgebreid aandacht voor de diagnostiek. De achtergrond van klachten en problemen van cliënten wordt zeer grondig onderzocht. Gespecialiseerde medewerkers bieden hoogwaardige, 3e lijns behandeling, waarbij familie/naasten zoveel mogelijk worden betrokken. Om er zeker van te zijn welke behandeling het beste werkt - en om te bepalen waar de zorg verder kan worden verbeterd - wordt actief wetenschappelijk onderzoek gedaan.
  PersonaCura is ook beschikbaar voor consultatie en advies aan collega’s en voor second opinions.

  Verlenging keurmerk TOPGGz voor CLGG
  PersonaCura werkt sinds januari 2018 nauw samen met het Topklinisch Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG). Het CLGG biedt hoog-specialistische patiëntenzorg voor patiënten met somatisch-symptoomstoornissen, het ontwikkelt innovatieve behandelingen en verricht wetenschappelijk onderzoek. CLGG heeft eind 2014 het keurmerk TOPGGz behaald. Op 20 juni kreeg dit centrum het keurmerk officieel opnieuw toegekend voor 4 jaar.

  Opsteker
  GGz Breburg is zeer verheugd met de toekenning van het keurmerk TOPGGz voor PersonaCura en de verlenging van hetzelfde keurmerk bij CLGG voor 4 jaar. Meer info: www.ggzbreburg.nl/centra

 • 2 juli

  Publicatie twee artikelen podium Levensloop

  In juni 2019 zijn er twee artikelen verschenen vanuit het podium Levensloop:

  - Hutsebaut, J., Videler, A. C., Verheul, R., & Van, S. A. (2019). Managing borderline personality disorder from a life course perspective: Clinical staging and health management. Personality disorders.

  - Videler, A. C., Hutsebaut, J., Schulkens, J. E., Sobczak, S., & van Alphen, S. P. (2019). A Life Span Perspective on Borderline Personality Disorder. Current psychiatry reports21(7), 51.

 • 7 juni

  GIT-PD Congres: bekijk hier de presentatie van Joost Hutsebaut

  Op vrijdag 7 juni heeft het GIT-PD Congres plaatsgevonden, een congres georganiseerd door Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen in samenwerking met het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen. 

  Tijdens dit congres kon men kennismaken met het GIT-PD-model. Het GIT-PD-model heeft als insteek een evidence based psychotherapeutische behandeling te bieden aan álle patiënten met een persoonlijkheidsstoornis en is het antwoord op vele inhoudelijke én organisatorische vraagstukken die naar voren komen in dit ingewikkelde speelveld.

  De presentatie die Joost Hutsebaut gaf tijdens dit congres is in twee delen terug te vinden op deze website: klik hier voor deel 1 en klik hier voor deel 2. 

   

 • 6 juni

  Masterclass Narcistische Persoonlijkheidsstoornis

  Op 6 juni zal Dr. Lois W. Choi-Kain een masterclass geven over de narcistische persoonlijkheidsstoornis, getiteld: Adapting Evidence Based Treatments for Borderline Personality Disorder to Narcissistic Personality Disorder: Are they good enough? 

 • 14 mei

  GGZ College Persoonlijkheidsstoornissen

  Op 14 mei vond het GGZ College Persoonlijkheidsstoornissen plaats, een Webinar van GGZ Friesland met o.a. Martin Steendam en Saskia Knapen.
  Dit college is terug te kijken via: https://www.ggzcollege.nl/persoonlijkheidsstoornissen.

 • 5 april

  Deelnemers gezocht voor PICTURES-onderzoek

  Voor een onderzoek naar het herstel in behandelingen van persoonlijkheidsproblematiek zijn onderzoekers van Arkin op zoek naar cliënten die al geruime tijd in behandeling zijn voor een persoonlijkheidsstoornis en hun familieleden, partners en/of goede vrienden.