Nieuws

 • 7 april

  GIT-PD Congres en Masterclass Andrew Chanen verplaatst naar 2021

  Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus kunnen de masterclass van Andrew Chanen op 14 mei 2020 en het GIT-PD congres op 15 mei 2020 helaas niet doorgaan. Beide bijeenkomsten zullen worden verplaatst naar volgend jaar: de nieuwe data zijn 27 mei 2021 voor de masterclass (wederom in het Klasse Theater in Tilburg) en 28 mei 2021 voor het GIT-PD congres (wederom in de LocHal in Tilburg). We streven ernaar het programma zoveel mogelijk hetzelfde te houden.

 • 17 maart

  Masterclass en GIT-PD congres afgelast

  Op donderdag 14 en vrijdag 15 mei stonden de masterclass van Andrew Chanen en het GIT-PD congres op de planning. Vanwege alle ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus hebben wij tot onze spijt moeten besluiten de masterclass en het congres niet door te laten gaan op deze data. Op dit moment zijn we op zoek naar nieuwe data voor deze beide bijeenkomsten. 

 • 4 maart

  Onderzoek StayFine App voor jongeren - Deelnemers gezocht!

  Hoe verder na een depressie of angststoornis op jeugdige leeftijd. 

  Angst en depressie zijn wereldwijd de meest voorkomende psychische stoornissen. Ook onder adolescenten. Eén op de vijf krijgt er voor zijn 21e mee te maken. Gelukkig herstellen de meesten, maar er is een grote kans dat de jongeren opnieuw klachten krijgen. Het is de vraag of jongeren hierbij geholpen kunnen worden. Het StayFine onderzoek brengt daar verandering in.

 • 3 maart

  Promotie Roy Dings

  Op 8 januari j.l. promoveerde Roy Dings aan de Radboud Universiteit op zijn proefschrift getiteld Not being oneself? Self-ambiguity in the context of mental disorder. In dit proefschrift onderzoekt hij het fenomeen dat mensen in de context van een psychiatrische diagnose zich 'niet zichzelf voelen' of 'moeite hebben met zichzelf afbakenen van de stoornis'. In het kader van zijn promotie werd hij geïnterviewd door De Volkskrant en verscheen er een artikel op SocialeVraagstukken.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roy Dings

 • 2 maart

  Kennissessie wachttijden bij persoonlijkheidsstoornissen

  Op dinsdagmiddag 3 maart wordt in Amersfoort een kennissessie over wachttijden bij persoonlijkheidsstoornissen gehouden. De organisatie is een samenwerking van GGZ Nederland, de stuurgroep wachttijden (waarin ook MIND en ZN zijn vertegenwoordigd) en het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen. Deelnemers krijgen gelegenheid aan verschillende thematafels mee te denken over mogelijke oplossingen om wachttijden voor behandeling van persoonlijkheidsstoornissen te bekorten. Deelname is kosteloos. Voor meer informatie en aanmelden zie onderstaande link.

  https://wegvandewachtlijst.nl/3-maart-2020-kennissessie-1230-1700-uur-amersfoort%E2%80%8B

 • 7 januari

  Nieuw: Praktijkboek antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek

  Betere toegang tot zorg voor mensen met antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek

  Praktijkboek geeft handvatten aan behandelaren voor meer begrip, behandeling en bejegening

  Antisociale problematiek komt steeds vaker voor in de GGZ. Met de komst van de Wet op de verplichte GGZ (Wvggz) zal dit alleen nog maar toenemen. De groep cliënten die met deze problematiek kampt wordt vaak niet begrepen en daardoor uitgesloten van behandeling. Reden voor senior onderzoekers en psychologen Wies van den Bosch, Arno van Dam en Madeleine Rijckmans om een praktijkboek voor behandelaren te schrijven dat inzicht en handvatten geeft voor de behandeling van deze groep mensen. Het eerste exemplaar van het ‘Praktijkboek Antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek’ is op 13 december overhandigd aan de auteurs.

 • 4 december

  NVP publiceert factsheets Systeemtherapie en Psychodynamische psychotherapie

  De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie heeft de eerste twee wetenschappelijke factsheets over psychotherapie samengesteld. De factsheets Psychodynamische psychotherapie en Systeemtherapie zijn onderdeel van een serie en geven een overzicht van de bewijskracht ten aanzien van de effectiviteit, onderbouwd met recente onderzoeken, feiten en cijfers. Beide factsheets staan op www.psychotherapie.nl

 • 11 november

  Joost van Nieuwkerk overleden

  Ons bereikte het droevige bericht dat op zondag 10 november 2019 Joost van Nieuwkerk is overleden. 

  We kijken binnen het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen terug op een heel fijne samenwerking met Joost. Hij was betrokken bij het Podium e-health en bij de GIT-PD. We zijn blij dat hij bij het GIT-PD-congres in juni van dit jaar nog aanwezig heeft kunnen zijn.
  In het bijzonder zijn we hem veel dank verschuldigd voor zijn bijdrage aan de GIT-PD-trainingsfilms. Hij heeft in deze films vakkundig en overtuigend verschillende patiëntrollen neergezet.

  We wensen zijn familie en collega's veel sterkte toe. 

 • 29 oktober

  Promotie Kirsten Hauber

  Kirsten Hauber is op 29 oktober 2019 gepromoveerd met het onderzoek Personality disorders and insecure attachment among adolescents.

  "De moeilijkste doelgroep in de jeugd-ggz herken je in maatschappelijke debatten direct: een indringend voorbeeld van een suïcide of aandacht voor zelfbeschadiging toont de kwetsbaarheid van deze adolescenten en onderstreept tegelijkertijd de maatschappelijke onmacht. Eensgezind wordt dan gezocht naar snellere toegang tot betere zorg. Het is vervolgens opvallend dat juist deze doelgroep in wetenschappelijk onderzoek vaak wordt buitengesloten", aldus Hauber op de NVP-website.

  Een samenvatting van het proefschrift is hier te lezen. 

 • 30 september

  Nieuwe studie van het STiP-5.1 interview in het Duits

  Het STiP-5.1 Interview wordt inmiddels in verschillende internationale studies gebruikt, onder meer in de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Zwitserland.
  Tot op heden was er echter nog geen onderzoek gedaan naar een Duitse vertaling van het interview en is er nog geen gevalideerde vorm van dit interview in het Duits beschikbaar.

  In deze nieuwe studie wordt een psychometrische evaluatie gedaan naar een Duitse vertaling van het STiP-5.1 Interview. De studie concludeert dat de Duitse versie van het STiP-5.1 Interview kan worden gezien als een valide en betrouwbare interviewprocedure naar persoonlijkheidsfunctioneren in onderzoek en in de klinische praktijk. Het (Duitse) artikel is te vinden via deze website.