Start cliëntenportaal Centrum PS GGz Breburg

Door de werkgroep e-health van het Centrum voor persoonlijkheidsstornissen van GGz Breburg is een cliëntenportaal gestart. 

Communiceren met je behandelaar

Sinds eind september gebruiken ongeveer twintig behandelaren samen met hun cliënten het portaal. Via het portaal hebben cliënten toegang tot online behandelmodules en kunnen zij communiceren met hun behandelaren. Het portaal beschikt onder andere over een bibliotheek met YouTube-filmpjes en voorlichtingsmateriaal over klachten en behandeling op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen. De filmpjes zijn geselecteerd door de behandelaren en geven de cliënt betrouwbare en zinvolle informatie. 

Na drie maanden wordt de pilot geëvalueerd en gaan alle behandelaren en cliënten van het Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen gebruik maken van het cliëntenportaal.