Publieksdag cluster C PS

Op 11 mei organiseren wij, samen met de Triade Cluster C, de eerste publieksdag cluster c PS!

Deze middag is bedoeld voor mensen die een cluster C persoonlijkheidsstoornis hebben, of denken te hebben, en hun naasten. Op deze dag krijgt u informatie over cluster C en de verschillende behandelmogelijkheden. Daarnaast is het een mogelijkheid om in contact te komen met andere (ex)-cliënten. Voor meer informatie over deze middag en om aan te melden, kijk dan hier.