Promotie Kirsten Hauber

Kirsten Hauber is op 29 oktober 2019 gepromoveerd met het onderzoek Personality disorders and insecure attachment among adolescents.

"De moeilijkste doelgroep in de jeugd-ggz herken je in maatschappelijke debatten direct: een indringend voorbeeld van een suïcide of aandacht voor zelfbeschadiging toont de kwetsbaarheid van deze adolescenten en onderstreept tegelijkertijd de maatschappelijke onmacht. Eensgezind wordt dan gezocht naar snellere toegang tot betere zorg. Het is vervolgens opvallend dat juist deze doelgroep in wetenschappelijk onderzoek vaak wordt buitengesloten", aldus Hauber op de NVP-website.

Een samenvatting van het proefschrift is hier te lezen.