Nieuwe ontwikkelingen in de psychiatrie

De psychiatrie staat voor nieuwe uitdagingen: we weten welke behandelingen werken bij bepaalde psychiatrische stoornissen, nu gaat men zich bezighouden met gepersonaliseerde psychiatrie. 
Aartjan Beekman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), legt uit wat de uitdagingen voor de moderne psychiatrie zijn.

De therapieën die in de psychiatrie worden toegepast, zijn bijna allemaal de laatste zestig à zeventig jaar ontwikkeld. De laatste 20 jaar is er daar een wetenschappelijk fundament onder gelegd. Beekman: “Voor alle grote psychiatrische stoornissen weten we nu welke medicijnen, therapieën en andere interventies helpen en welke niet.”

Nu staat de psychiatrie voor nieuwe uitdagingen. We weten nu inmiddels dat de ene patiënt met depressieve klachten, schizofrenie of bipolaire stoornis de andere niet is. De genetische en psychosociale kenmerken van mensen bepalen ook of een bepaalde behandeling aanslaat of niet.

Gepersonaliseerde psychiatrie

“We verlaten de ‘one size fits all’ van behandelingen, waarbij we voor iedereen dezelfde therapie en medicijnen voorschrijven, in dezelfde volgorde van behandelen. Dat is niet nieuw; psychiaters kijken altijd al goed naar wat een bepaalde patiënt nodig heeft. Maar dat we er een wetenschappelijke basis voor willen ontwikkelen, is wel nieuw.”
Dit noemen we gepersonaliseerde psychiatrie en het biedt nieuwe behandelmogelijkheden voor mensen met een psychiatrische stoornis. Maar ook voor het voorkomen ervan. 

Sterke eerstelijnszorg in Nederland

Veel ernstige psychiatrische ziekten openbaren zich op relatief jonge leeftijd; tussen de 15 en 35 jaar. Dat is juist een verschil met andere chronische ziekten, die mensen vaak op wat latere leeftijd ontwikkelen. “We hebben in Nederland een heel sterke eerstelijnszorg. Als huisartsen jonge mensen met milde psychische of psychiatrische klachten vroegtijdig in hun praktijk opmerken, dan is ook al vroeg te interveniëren met mildere vormen van therapie. Dat gebeurt gelukkig al; maar ik zie daar ook een enorme uitdaging voor de komende jaren.”

Het gewone leven van psychiatrische patiënten

Een derde ontwikkeling signaleert Beekman in de aandacht voor het gewone leven van psychiatrische patiënten. “Ieder mens heeft wensen op het gebied van wonen, werken en relaties, voor mensen met een psychiatrische stoornis is dat niet anders. Daar hebben we in Nederland veel oog voor. De aandacht voor kwetsbare mensen staat onder druk van de vele bezuinigingen.

Artikel

Lees het hele artikel hier