Nieuw boek: E-health: Handboek voor zorg- en hulpverleners

  

 

Dit handboek richt zich specifiek op hulp- en zorgverleners die naast reguliere dienstverlening ook online ondersteuning (willen) aanbieden aan cliënten en patiënten.