Nieuw boek: Achter de littekens

Hulpverlening bij zelfbeschadiging - Meike Grol en Nienke Kool 

Onlangs verscheen dit boek, dat beschrijft wat zelfbeschadiging is, hoe cliënten ertoe komen om dit te doen en hoe u als hulpverlener deze cliënten kunt ondersteunen. Theorie en resultaten uit wetenschappelijk onderzoek worden aagevuld met praktijkervaringen van hulpverleners en cliënten. Aan bod komen thema’s als verslaving, het onderscheid tussen zelfbeschadiging en suïcidaliteit, zelfbeschadiging als een manier van aandacht vragen en zelfbeschadiging binnen de huidige maatschappij. Aan de hand van theoretische beschouwingen en casussen komen de mogelijke behandelingen aan de orde.

Wilt u meer weten over het boek of het bestellen? Kijk dan hier