Meta-analyse naar kosteneffectiviteit voor BPS-behandeling

Kort geleden verscheen een meta-analyse van 30 studies naar het effect van behandeling op zorgkosten (Meuldijk e.a. 2017).

Patiënten met een Borderline stoornis doen een groot beroep op zorg, en maken veel zorgkosten. Er waren al aanwijzingen dat een goede behandeling kosteneffectief is.
Uit het artikel van Meuldijk en collega's blijkt behandelen opnieuw kosteneffectief, gemiddeld werd per behandelde patiënt een besparing van $3000 gevonden in het jaar na behandeling. Hieruit blijkt eens te meer dat het goed behandelen van borderlinepatiënten zichzelf gemakkelijk terugverdient.