Keuzekaarten Persoonlijkheidsstoornissen

Samen beslissen bij persoonlijkheidsstoornissen

Samen beslissen ofwel gezamenlijke besluitvorming betekent dat jij samen met de zorgverlener en eventueel je naaste (partner, familielid of goede vriend) bekijkt welke behandeling en ondersteuning passen in jouw situatie. De inbreng van jou als cliënt, je naaste en zorgverlener(s) is gelijkwaardig, omdat jullie allemaal expert zijn op je eigen terrein. 

MIND heeft een toolkit ontwikkeld, met hierin de meest recente inzichten uit de wetenschap, professionele praktijk en de ervaringskennis van cliënten en naasten. De toolkit omvat een overzichtskaart, een samenvattingskaart van de Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen en Keuzekaarten voor Persoonlijkheidsstoornissen. 

De cluster C Triade van het Kenniscentrum heeft hier ook een grote bijdrage aan geleverd. 

Meer informatie over deze toolkit is te vinden op Hulpmiddelen bij samen beslissen (mindplatform.nl)