E-health amper gebruikt in zorg

De drie e-healthdoelstellingen van VWS zijn nog lang niet bereikt, blijkt uit een nulmeting van Nictiz en Nivel.

De 3 doelstellingen zijn: 

  1. Inzage medische gegevens: 80% van de chronisch zieken zou inzage in de eigen medische gegevens moeten hebben. Slechts 10% heeft dit daadwerkelijk.
  2. Zelfmetingen en telemonitoring: 75% van de ouderen en chronisch zieken moet zelfstandig metingen uit kunnen voeren. Uit de eerste onderzoeken blijkt dit bij 40% van de chronisch zieken en bij 36% van de kwetsbare ouderen het geval te zijn.  
  3. Beeldschermzorg: iedereen die zorg en ondersteuning ontvangt moet de mogelijkheid hebben om 24 uur per dag via een beeldscherm met de zorgverlener te communiceren. Uit de eerste metingen blijkt dat 5% van de mensen die thuis zorg ontvangt via het beeldscherm contact kan maken met een zorgverlener. 18% geeft aan daar gebruik van te willen maken en 45% zegt liever geen gebruik te willen maken van beeldschermzorg. 

 

Bewust worden van mogelijkheden ICT

De nulmeting laat zien dat het voor een verdere verspreiding van deze hulpmiddelen nodig is, dat het aanbod van e-health voor patiënten verder wordt versterkt. Patiënten moeten zich veel meer bewust worden van de mogelijkheden van ict en internet voor de zorg.