Commentaarversie MDR Persoonlijkheidsstoornissen

De conceptrichtlijn van de Herziene Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen staat open voor commentaar. 

  • Voor het verzamelen van de inhoudelijke commentaren en opmerkingen is een periode van 6 weken uitgetrokken. Wij verzoeken u daarom vriendelijk uw opmerkingen op de conceptrichtlijn uiterlijk vrijdag 4 juni 2021 per e-mail te retourneren.
  • We ontvangen het commentaar graag in bijgevoegde commentaartabel met vermelding van paginanummer, regelnummer en indien de tekst aangepast moet worden, voorzien van een concreet en bondig tekstvoorstel. U kunt uw reactie sturen naar Nelleke van Zon, nzon@trimbos.nl.