Call for abstracts

Het wereldcongres Psychotherapy, stronger through diversity vindt plaats op 7 t/m 9 juni 2018.
U kunt uw abstracts nog insturen tot 10 februari!

Het congres geeft een goed overzicht van de huidige stand van de wetenschap en praktijk: klinische en wetenschappelijke ontwikkelingen op het brede terrein van de psychotherapie worden belicht en discussie gestimuleerd.
Het Scientific Committee draagt er zorg voor dat alle theoretische perspectieven en psychotherapeutische stromingen in het programma vertegenwoordigd zullen zijn.

Wilt u ook een bijdrage leveren en bijvoorbeeld een symposium, paneldiscussie of miniworkshop organiseren op dit congres? Dat kan! Graag nodigen we u uit om voorstellen bij ons kenbaar te maken.
De onderwerpen en voorwaarden vindt u op www.ifp2018.nl. Hier staat ook het abstractformulier.