Bijzonder Lectoraat Vaktherapie Persoonlijkheidsstoornissen

Zowel vanuit de samenleving als de beroepspraktijk bestaat de behoefte aan kennis over de werking van vaktherapie. De HAN, GGNet/Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek en Zuyd Hogeschool/KenVaK hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor de instelling van het Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen.

Het doel van het bijzonder lectoraat is het versterken van de praktijk, de goede zorg voor patiënten en het zo goed mogelijk opleiden van vaktherapeuten. Dr. Suzanne Haeyen, HAN-hoofddocent Vaktherapie, beeldend therapeut GGNet/Scelta en onderzoeker KenVak, is met ingang van 1 september is hiervoor tot bijzonder lector bij de HAN benoemd.

Voor het gehele nieuwsbericht kijkt u op deze website