Auditprogramma GRB

In 2017 starten we met een auditprogramma voor de GRB: een meting van de stad van zaken, het uitwisselen van ervaringen en het checken van een criterialijst. 

 

Er wordt niet strikt getoetst, deelnemende instellingen aan de GRB kijken bij elkaar hoe het gaat en beoordelen dit op basis van een 20-tal criteria die zijn opgesteld. 
Zo proberen we de GRB zo optimaal mogelijk te krijgen en helpen we de instellingen om van elkaar te leren en knelpunten op te lossen. 

We starten hiermee in 2017 en zijn momenteel volop bezig met de voorbereidingen. Werkt uw GGZ-instelling momenteel met de GRB en heeft u interesse in dit auditprogramma? Neem dan contact op met Nina van Bunningen.