Nieuws van 08/2018

 • 12 juli

  Het indienen van abstracts kan tussen maandag 27 augustus t/m maandag 1 oktober 2018.

  Kijk hiervoor op de website van het Voorjaarscongres. 

 • 10 juli

  ‘De kracht van Scelta ligt in de multidisciplinaire intensieve behandeling van mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Met veel enthousiasme en passie wordt vorm gegeven aan de behandeling, onderzoek en innovatie. De doelgroep zijn mensen die al meerdere behandelingen gehad hebben zonder het gewenste resultaat. Ik ben ontzettend blij en trots op het team. Het behalen van het keurmerk is een erkenning voor het harde werk dat zij verzet hebben en is een stimulans om patiënten nog beter te gaan helpen in hun weg naar herstel’ aldus Yolanda Huijsmans, manager van Scelta. 

 • 29 mei

  Specifieke behoeften 

  Met behulp van deze app kunnen professionals beter inspelen op de specifieke behoeften van mensen met een licht verstandelijke beperking. Hoe communiceer je bijvoorbeeld het beste met mensen met een licht verstandelijke beperking en hoe herken je het sneller?

 • 21 maart

  In 2016 hebben de Stichting Borderline en Stichting Zelfbeschadiging het initiatief genomen om 17 websites van aanbieders van gespecialiseerde zorg bij depressie, angst, eetproblemen en persoonlijkheidsproblematiek te beoordelen. Elke afdeling die heeft meegedaan aan dit project heeft een adviesrapport ontvangen met verbeterpunten dat mondeling is toegelicht.

 • 21 maart

  Suzanne Haeyen (beeldend therapeut bij GGNet Scelta en hoofddocent bij de opleiding Creatieve Therapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) promoveerde op 14 maart jl. bij de Radboud Universiteit te Nijmegen op:

 • 27 februari

 • 15 februari

  Je vindt hem hier!

 • 6 februari

  Het is belangrijk om te weten dat de AVG van toepassing is op alle gegevens die mogelijk tot een individuele persoon herleid kunnen worden. Denk bv. aan een naam, IP-adres en telefoonnummer.

  Straks mag u niet zomaar meer allerlei persoonsgegevens verzamelen en verwerken. U bent verplicht om per gebruiksdoel expliciet om toestemming te vragen aan de desbetreffende persoon. U mag deze data vervolgens alleen voor het omschreven doel gebruiken en dat moet u dan ook duidelijk en begrijpelijk omschrijven.

  Iemand kan zijn toestemming ook weer intrekken of kan om inzage vragen.

 • 6 februari

  ‘Is dit normale rouw of een depressie?’
  ‘Past deze vergeetachtigheid bij de leeftijd of is dit het begin van een dementie?’

 • 1 februari