Nieuws van 12/2020

  • 31 december
  • 2 december

    Zij bieden belangeloos individuele webtrainingen aan naasten van mensen met een psychiatrisch probleem. Daarnaast voor naasten van zorgmijders of van patiënten die op een wachtlijst staan. Naasten worden getraind in een validerende, oordeelsvrije, verbindende bejegening van de patiënt. Daarmee wordt alvast gewerkt aan verbetering van de onderlinge relaties in een gezin en worden ook de eerste stappen gezet in de richting van herstel. 

    Meer informatie via www.naastentraining.nl