Nieuws van 09/2020

  • 16 september

    Er waren korte lezingen te bekijken van verschillende experts rondom dit thema, die alleen een bijdrage hebben geleverd aan het totstand komen van het praktijkboek dat onlangs verscheen.

    Zo spraken Corine de Ruiter, Arno van Dam, Madeleine Rijckmans, Joan van Horn, Carola van Tilburg en Wies van den Bosch over stigma, diagnostiek, behandeling, zelfdestructief gedrag, risicotaxatie, agressie en dilemma's in de therapeutische relatie. Dit laatste onderwerp werd gepresenteerd samen met een ervaringsdeskundige op dit gebied om een inkijk te geven in de belevingswereld van de cliënt.