Nieuws van 10/2016

  • 19 oktober

    Als de cliënt in behandeling is bij een ggz-instelling, kunnen familie en naasten terecht bij een onafhankelijke familievertrouwenspersoon (fvp). Deze ondersteunt en helpt bij de vragen en zorgen die er wellicht zijn en zoekt samen met de familie naar oplossingen als er problemen zijn. Dit voorkomt spanningen bij de familie. Zorgtaken zijn veel meer verschoven naar andere zorgverleners, bijvoorbeeld in de eerste lijn. Daardoor zijn minder mensen in behandeling bij de ggz.

  • 11 oktober

    Communiceren met je behandelaar

    Sinds eind september gebruiken ongeveer twintig behandelaren samen met hun cliënten het portaal. Via het portaal hebben cliënten toegang tot online behandelmodules en kunnen zij communiceren met hun behandelaren. Het portaal beschikt onder andere over een bibliotheek met YouTube-filmpjes en voorlichtingsmateriaal over klachten en behandeling op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen. De filmpjes zijn geselecteerd door de behandelaren en geven de cliënt betrouwbare en zinvolle informatie.