Nieuws van 08/2016

  • 9 augustus

    Mensen met Borderline symptomen ervaren vaak negatieve effecten op hun dagelijks functioneren. Dat is één van de conclusies van onderzoek van het Trimbos-instituut naar het vóórkomen van symptomen van Borderline in de bevolking en de mate waarin deze symptomen gepaard gaan met functionele beperkingen. Ook werd gekeken in hoeverre hulp gezocht wordt in de geestelijke gezondheidszorg.