Nieuws van 05/2016

  • 24 mei

    Zo zijn er filmpjes over het betrekken van naasten in de behandeling en het voeren van een gezinsgesprek. Ook het stellen van grenzen in een gesprek werd opgenomen. 
    De vorige serie filmpjes ging vooral over mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis, daarom is er voor deze serie gekozen om ook aandacht te schenken aan de andere varianten. 

    Binnenkort zullen de filmpjes voor onze leden te zien zijn op de website. 

  • 2 mei

    Het boek behandelt de boeiende relatie tussen ouder worden en de persoonlijkheid. Hoe beïnvloedt het ouder worden ons karakter en, omgekeerd, wat is de invloed van onze persoonlijkheid op het ouder worden? De wisselwerking tussen beide baart meestal geen zorgen, maar soms wordt het effect dat ouder worden op de persoonlijkheid heeft als een last ervaren en is er sprake van een stoornis.