Innovatie

De rubriek Innovatie omvat alle projecten (Podia) die wij uitvoeren in samenwerking met onze leden. 

 • Podium Antisociaal gedrag

  Antisociaal gedrag wordt vaak gezien als ongewenst en afwijkend. Het is een van de kenmerken van een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Ook stemmingswisselingen, instabiele relaties en impulsief gedrag behoren tot de kenmerken. Het hulpverleningsaanbod voor cliënten die kampen met deze stoornis voldoet niet.

   

 • Podium Cluster C Persoonlijkheidsstoornis

  Persoonlijkheidsstoornissen uit het cluster C worden vaak onderbehandeld. Er bestaan (vrijwel) geen RCT’s of behandelprogramma’s die specifiek gericht zijn op Cluster C. In onderzoeken en artikelen gaat het voornamelijk over cluster B stoornissen. Mensen uit het cluster C blijven waarschijnlijk langdurig in stemmings- en angstprogramma’s, de stoornis wordt daarom vaak niet herkend als persoonlijkheidsstoornis.  

 • Podium EPA-PS

  *DIT PODIUM IS NIET MEER ACTIEF*

  EPA staat voor Ernstige Psychiatrische Aandoeningen. Binnen dit project gaat het om mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis, die niet in aanmerking komen voor een van de bestaande behandelingen en vaak geen of een onjuiste behandeling krijgen. 

 • Podium STiP-5

  Het ‘Semi-gestructureerde Interview voor Persoonlijkheidsfunctioneren DSM-5’ (STiP-5) is een nieuw instrument om de ernst van persoonlijkheidsproblematiek in kaart te brengen.

  Hieronder vindt u een introductiefilmpje van de STiP-5.1 door Theo Ingenhoven. Daarnaast een video t.b.v. de GIT-PD Jeugd pilot. Deze is slechts beschikbaar voor deelnemers aan deze pilot. Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan contact op met ons! 

 • Werk en PS

  Het einddoel van elke (GGZ)behandeling is dat patiënten weer zoveel mogelijk kunnen meedoen aan het maatschappelijke verkeer. Naast een helpend en veilig sociaal netwerk is zinvolle, betekenisgevende arbeid of dagbesteding essentieel. Hieraan vooraf gaan passende opleidingen. We vatten onder het thema het gehele palet: van opleidingen, dagbesteding, vrijwilligerswerk tot betaald werk. Het zijn belangrijke hulpbronnen wat betreft participatie (erbij horen) en identiteitsvorming. Het vergroot de veerkracht en het herstel. Wanneer levert belasting (werk) averechtse effecten op?

 • Webinars

  De webinars die hebben plaatsgevonden in 2022:

  • 13 januari: Schematherapie (Arnoud Arntz)
  • 3 februari: DGT (Roland Sinnaeve)
  • 3 maart: MBT (Maaike Smits)
  • 14 april: TFP (Nel Draijer)
  • 19 mei: GIT-PD (Joost Hutsebaut)
  • 2 juni: cliënten en naasten worden uitgenodigd om hun visie te geven op de MDR.
  • 08 september: Ouderen en PS (Arjan Videler en Bas van Alphen)
  • 13 oktober: ASS en PS (Richard Vuijk)
  • 10 november: Jeugd en PS (Michael Kaess)
  • 08 december: LVB en PS (Xavier Moonen)

  En 2023: