Innovatie

De rubriek Innovatie omvat alle projecten (Podia) die wij uitvoeren in samenwerking met onze leden. 

 • Podium Antisociaal gedrag

  Antisociaal gedrag wordt vaak gezien als ongewenst en afwijkend. Het is een van de kenmerken van een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Ook stemmingswisselingen, instabiele relaties en impulsief gedrag behoren tot de kenmerken. Het hulpverleningsaanbod voor cliënten die kampen met deze stoornis voldoet niet.

   

 • Podium Cluster C Persoonlijkheidsstoornis

  Persoonlijkheidsstoornissen uit het cluster C worden vaak onderbehandeld. Er bestaan (vrijwel) geen RCT’s of behandelprogramma’s die specifiek gericht zijn op Cluster C. In onderzoeken en artikelen gaat het voornamelijk over cluster B stoornissen. Mensen uit het cluster C blijven waarschijnlijk langdurig in stemmings- en angstprogramma’s, de stoornis wordt daarom vaak niet herkend als persoonlijkheidsstoornis.  

 • Podium STiP-5

  Het ‘Semi-gestructureerde Interview voor Persoonlijkheidsfunctioneren DSM-5’ (STiP-5) is een nieuw instrument om de ernst van persoonlijkheidsproblematiek in kaart te brengen.

 • Werk en PS

  Het einddoel van elke (GGZ)behandeling is dat patiënten weer zoveel mogelijk kunnen meedoen aan het maatschappelijke verkeer. Naast een helpend en veilig sociaal netwerk is zinvolle, betekenisgevende arbeid of dagbesteding essentieel. Hieraan vooraf gaan passende opleidingen. We vatten onder het thema het gehele palet: van opleidingen, dagbesteding, vrijwilligerswerk tot betaald werk. Het zijn belangrijke hulpbronnen wat betreft participatie (erbij horen) en identiteitsvorming. Het vergroot de veerkracht en het herstel. Wanneer levert belasting (werk) averechtse effecten op?

 • Webinars

  In 2020 zijn we gestart met het organiseren van webinars rondom het thema persoonlijkheidsstoornissen en comorbidteit. 

  Elke eerste donderdag van de maand (startend in november) vindt een webinar plaats met elke keer een ander thema.