GIT-PD

Met de GIT-PD ontwikkelden wij een kwalitatief behandelaanbod voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Dit initiatief startten we samen met 12 instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in Nederland en met de Triade, een landelijk platform van cliënten, naastbetrokkenen en professionals. 


Een behandelkader voor persoonlijkheidsstoornissen

De Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (GIT-PD) is een kader voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. De behandeling haalt de gemeenschappelijke werkzame elementen uit bestaande effectieve behandelingen, aangevuld met praktijkkennis van professionals, cliënten en naasten.

Onbekende kwaliteit van behandeling

De bestaande specialistische, effectieve behandelingen zijn erg duur en worden daarom slechts beperkt aangeboden. Het alternatief dat patiënten dan krijgen verschilt enorm per instelling en zelfs per behandelaar, waardoor niet duidelijk is wat de kwaliteit hiervan is. Daarom is het nodig om een alternatief te bieden met een duidelijk algemeen kader.

 

Voor wie is het aanbod bedoeld?

Het aanbod richt zich op de mensen met een persoonlijkheidsstoornis die nu niet in een specialistische behandeling terecht kunnen. De principes en aanbevelingen zijn vooral gebaseerd op onderzoek bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Experts zijn het er echter over eens dat ze werkzaam kunnen zijn voor de grote groep van mensen met persoonlijkheidsproblematiek.

Het doel van de GIT-PD

Het doel van de GIT-PD is om een kwalitatief goede en kosteneffectieve behandeling te bieden voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. De GIT-PD gaat niet alleen uit van wetenschappelijke kennis, maar ook van praktijkervaringen van professionals uit verschillende GGz-instellingen in Nederland én van de ervaringen van cliënten en naastbetrokkenen. Het resultaat is een kader voor goede zorg, dat tegelijk veel ruimte laat om eigen accenten en invullingen te geven.


  • Beleidsmakers

    De GIT-PD wil een standaard neerzetten voor een kwaliteitsvolle behandeling. Die standaard is gebaseerd op zowel wetenschappelijke kennis, praktijkkennis als ervaringen van cliënten en naastbetrokkenen.
  • Cliënten en Naastbetrokkenen

    De Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders: een laagdrempelig behandelkader voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Deze behandeling is niet nieuw en vervangt ook niet het bestaande aanbod, maar is een aanvulling op wat er al is.

Publicaties