Ernstige Psychiatrische Aandoening

Ernstige Psychiatrische Aandoening

Bij een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is er sprake van serieuze beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk functioneren, welke niet voorbij gaan. De beperkingen zijn vaak oorzaak én gevolg van de psychiatrische stoornis en hulp is noodzakelijk. 
Er is vaak sprake van comorbide stoornissen, waardoor de aandoening ingewikkelder wordt. Geschat wordt dat 281.000 mensen in Nederland een ernstige psychische aandoening heeft, dat is ongeveer 1,7 % van de bevolking.
Een aantal stoornissen komt veel voor bij de EPA doelgroep: schizofrenie valt bijna uitsluitend in deze groep, maar ook een persoonlijkheidsstoornis komt vaak voor. 
 


EPA in zorg

Volgens GGZ Nederland waren er tussen 2004 en 2006 in Nederland 107.785 volwassen patiënten met EPA in de ggz. Het onderzoek van Delespaul laat zien dat in 2012 6% van de volwassenen in zorg is bij een GGz-instelling. Het aantal EPA-patiënten wordt hierbij geschat op ongeveer 160.000 volwassenen. De patiënten zitten niet alleen in de ggz, maar ook in de verslavings- en forensische zorg, maatschappelijke opvang en in gevangenissen. 

Ernstige persoonlijkheidsstoornissen behandelen?

Een deel van de mensen met een persoonlijkheidsstoornis past niet binnen de bestaande behandelingen. Als ze al een behandeling krijgen, lopen ze vaak vast, zijn vaak in crisis, komen niet opdagen of vallen uit. Deze groep mensen noemen we EPA-PS (ernstige psychiatrische aandoening - persoonlijkheidsstoornis). Deze mensen hebben een langdurige, ernstige persoonlijkheidsstoornis. Omdat er te weinig geschikte zorg is, de definiëring van de groep EPA-PS nog niet helder is én omdat we vinden dat dit anders zou moeten, startten we het Project EPA-PS

 

Publicaties

Literatuur

  • Bales, D ea (2012). Treatment outcome of 18-month, day hospital Mentalization-based treatment (MBT) in patients with severe borderline personality disorder in the Netherlands. Journal of Personality Disorders, 26(4), 568-582.
  • Delespaul, P en de consensusgroep EPA (2013). Consensus over de definitie van mensen met een ernstige psychische aandoening (epa) en hun aantal in Nederland. Tijdschrift voor Psychiatrie, 55, 6, 427-438.