Cliënten en Naastbetrokkenen

De Geïntegreerde Richtlijnbehandeling: een laagdrempelig behandelkader voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Deze behandeling is niet nieuw en vervangt ook niet het bestaande aanbod, maar is een aanvulling op wat er al is.

Een behandelkader voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis

Ongeveer 10-15 % van alle Nederlanders heeft een persoonlijkheidsstoornis, maar lang niet al deze mensen krijgen ook een effectieve behandeling. 
Er bestaan wel goede behandelingen, maar deze zijn erg duur in uitvoering en het aanbod is niet voldoende. Wat de overige mensen aan therapie krijgen weten we niet precies, wel dat dit heel erg verschilt van elkaar.  
Wat we ook weten is dat er algemene principes zijn die ervoor zorgen dat een behandeling werkt. Door het bundelen van deze algemene principes in een gestructureerd behandelkader verkleinen deze verschillen. Dit hebben we de Geïntegreerde Richtlijnbehandeling (GRB) genoemd.

Het effect van de behandeling

De GRB is dus een behandelkader die uitgaat van de algemene principes die ervoor zorgen dat een behandeling werkt. De meeste effectieve specialistische behandelingen (zoals de Dialectische GedragsTherapie, Mentalization Based Treatment, Schema Focused Therapy, Transference Focused Psychotherapy) komen overeen in een aantal kenmerken. Het blijkt dat juist deze kenmerken voor het grootste deel van het effect van de behandeling zorgen. Hierop is de GRB gebaseerd: uit de bestaande specialistische behandelingen haalden we de werkzame elementen en maakten hier een gestructureerd behandelkader van.  

Voor wie is dit aanbod bedoeld?

Dit aanbod is in principe bedoeld voor alle mensen met een persoonlijkheidsstoornis die nu geen (specialistische) behandeling krijgen. Experts verwachten dat de principes van de behandeling werken voor zowel borderline als voor de andere persoonlijkheidsstoornissen.  

Wat kunt u verwachten van de GRB?

Als cliënt mag u verwachten dat u een behandeling krijgt die voldoet aan een hele reeks kwaliteitseisen, waarvan we weten (of vermoeden) dat ze een kwalitatief goede behandeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis garanderen. Deze behandeling is niet alleen gemaakt door professionals, maar ook beoordeeld door cliënten en naastbetrokkenen.  

Meer informatie

In de toolkit vindt u documenten met meer informatie over de GRB.
Download de cliëntenversie van de handleiding.