Agenda

 • 7 december

  Invitational Conference Indicatiestelling

  De Kargadoor, Utrecht, Nederland

  Indicatiestelling bij persoonlijkheidsstoornissen

  Wie heeft wat nodig? Wie moet specialistische behandeling krijgen en voor wie bieden generalistische behandelingen een prima alternatief? Profiteren andere cliënten van DGT dan van MBT? En wie heeft vooral baat bij Schematherapie, TFP, VERS of GIT-PD? Wie moet opgenomen worden? Wie kortdurend en wie langdurig en intensief behandeld?

 • 11 december

  Kenniscongres Stoornissen

  Reehorst, Ede, Nederland

  Het woord stoornissen wordt steeds vaker een besmet begrip. Het wordt geassocieerd met etiketteren van bijvoorbeeld kinderen en jongeren om hen in een DSM-hokje te kunnen plaatsen. Handig voor behandelaars, maar stigmatiserend en hinderend voor de betrokken jongeren zelf.

 • 11 december

  Valkuilen!

  Pathé Utrecht Leidsche Rijn, Utrecht, Nederland

  Cluster A Persoonlijkheidsstoornissen op de kaart!

 • 12 december

  Slotmanifestatie e-health

  Muziekgebouw aan 't IJ, Amsterdam, Nederland

  Persoonsgerichte zorg met e-health

  De gezondheidszorg toekomstbestendig maken is een belangrijke uitdaging voor de 21e eeuw. De populatie van Nederland verouderd, het aantal chronische patiënten neemt toe, kosten stijgen en de druk op de zorg wordt steeds groter. In de zoektocht naar duurzame oplossingen is er sinds medio 2016 met subsidie van ZonMW, samen met niet – universitaire partners, gewerkt  aan een breed scala van concrete e- Health projecten. Dit heeft geleid tot  waardevolle producten,  ervaringen en inzichten die programma e-Health graag met u deelt. 

 • 12 december

  Studiedag Ouderen en Psychiatrie

  Stadscafé de Observant, Amersfoort, Nederland

  Bij ouder worden verandert er veel. Soms gaat dit gepaard met het ontstaan van psychiatrische aandoeningen of verandert de aard van al bestaande aandoeningen. Deze psychische problemen rond het ouder worden vragen om specifieke hulpverlening.
  Tijdens deze studiedag worden verschillende symptomen en stoornissen besproken en krijgt u handvatten voor het herkennen, behandelen en organiseren van zorg binnen de ouderenpsychiatrie.

 • 13 december

  Jaarsymposium Verslaving

  Pakhuis de Zwijger, Amsterdam, Nederland

  Nieuwe wegen in de verslavingszorg

  De hedendaagse verslavingszorg vraagt om brede kennis en dito vaardigheden. Hoe blijft u op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en behandelmogelijkheden, die bijzonder relevant kunnen zijn voor uw patiënt met verslavingsproblematiek?

  Het einde van het jaar evenals het begin van het nieuwe, lenen zich uitstekend voor het opmaken van de balans. De balans met nieuwe relevante kennis wel te verstaan.

 • 14 december

  Werk en psychische klachten

  Bar Beton, Utrecht, Nederland

  Werk speelt een belangrijke rol bij psychische gezondheid. Werk kan psychische klachten verergeren of veroorzaken. Tegelijk kan werk bijdragen aan herstel. En werk dat bij iemand past, bevordert de gezondheid. Om die reden is het werk een belangrijke context om mee te nemen in de behandeling en begeleiding van mensen met psychische kwetsbaarheid. Deze vrijdagmiddagbijeenkomst wordt georganiseerd om de dialoog te voeren over de samenwerking als het gaat om werk en psychische klachten.

 • 15 januari

  Studiedag LVB Kennisparade

  Stadscafé de Observant, Amersfoort, Nederland

  De door u als best beoordeelde sprekers van onze LVB studiedagen komen nogmaals hun workshop geven. U stelt zelf uw dag samen en heeft keuze uit uiteenlopende interessante onderwerpen voor professionals die met mensen met een lichte verstandelijke beperking werken. Inspirerende sprekers nemen u mee in actuele thema’s zodat u in één dag weer helemaal up to date bent.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over deze studiedag kijk dan op de website van de organisatie. 

 • 27 januari tot 1 februari

  Reizen in een grensgebied

  Kulturhaus, Selva di Val Gardena, Italië

  Tussen klinische intuïtie en wetenschappelijke evidentie

  De behandeling van mensen met een psychische stoornis is gebaseerd op de wetenschappelijke principes van het medisch specialisme psychiatrie en de psychologie. Toch komen in beide vakgebieden alle relevante inzichten uit de observaties van patiënten en wetenschappelijk onderzoek pas echt tot bloei in de handen van artsen, psychologen en psychotherapeuten met de juiste ‘klinische intuïtie’. Pas dan is er sprake van ‘personalized care’ waarbij een patiënt zich begrepen èn geholpen voelt.

 • 29 januari

  LVB en Psychiatrie

  Aristo Utrecht, Utrecht, Nederland

  In Nederland hebben ongeveer 2,2 miljoen mensen een verstandelijke beperking. Van deze groep heeft 30 tot 50% van de mensen psychische klachten.
  Omdat diagnostiek voor deze kwetsbare doelgroep erg complex is, vergt dit veel flexibiliteit en samenwerkingsvaardigheid van de zorgverlener.

  Tijdens deze studiedag hoort u hoe beide sectoren elkaar kunnen versterken en hoe de samenwerking verbeterd kan worden.
  Kundige sprekers geven nieuwe inzichten en in de middag krijgt u inspirerende praktijkvoorbeelden te zien!