Agenda

 • 10 oktober

  CELEVT Congres

  De Eenhoorn, Amersfoort, Nederland

  Schaamte en schuld in de traumabehandeling

 • 10 oktober

  Training Persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten

  Hotel Golden Tulip Keyser, Breda, Nederland

  In deze training wordt, aan de hand van een korte presentatie en de meest recente literatuur, aandacht besteed aan het herkennen en de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Daarnaast staat de dag staat in het teken van praktische oefeningen. Deelnemers kunnen vooraf hun vragen of casussen inbrengen, aan de hand waarvan de oefeningen zullen worden ingericht.

  Topics die worden behandeld:

 • 11 oktober

  Zorg voor goede samenwerking

  Bildung.city, Amsterdam-Duivendrecht, Nederland

  Optimale afstemming sociaal domein en GGZ

  Goede zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen vraagt om goede afstemming van zorg tussen de verschillende ‘partijen’ in de keten; tussen de verschillende formele en informele resources. Zowel professionals als naastbetrokkenen en vrijwilligers zijn periodiek betrokken bij de ondersteuning van het herstelproces van een cliënt. Maar met meerdere partijen is het al gauw een onoverzichtelijk veld, dat al snel langs elkaar werkt. Hoe bereik je als professional dat al deze vormen van zorg goed op elkaar aansluiten?

 • 12 oktober

  Suïcidepreventie; de rol van de ervaringsdeskundige

  The Colour Kitchen, Utrecht, Nederland

  In de afgelopen jaren wordt er in toenemende mate aandacht besteed aan suïcidepreventie, zowel binnen GGZ-instellingen als daarbuiten. Hierbij is de inbreng van mensen die zelf geworsteld hebben met suïcidale gedachten van belang. In het buitenland wordt toenemend samengewerkt met ervaringsdeskundigen en lotgenoten die een suïcidepoging hebben overleefd op zowel beleidsniveau als in de hulpverleningspraktijk. In Nederland was de rol van de ervaringsdeskundige op het gebied van suïcidepreventie tot nu toe echter nauwelijks verkend.

 • 14 oktober tot 19 oktober

  Paramaribo: Nieuws onder de zon!

  Hotel Torarica, Paramaribo, Suriname

  Welke stoornis gaat vaak samen met ADHD? Verandert een ziektebeeld bij de overgang van kind naar een meer volwassen leeftijd? En hoe behandel je een stemmingsstoornis, die samengaat met autisme? Ofwel, comorbiditeit is meer regel dan uitzondering en dus is het de hoogste tijd voor een nadere beschouwing!

 • 18 oktober tot 19 oktober

  International Conference on Crisis, Coercion and Intensive Treatment in Psychiatry

  De Doelen, Rotterdam, Nederland

  Zero strategies: from dream to reality

 • 7 november tot 9 november

  VGCt Najaarscongres 2018

  NH Koningshof, Veldhoven, Nederland

  Mens sana in corpore sano - alles over psyche en soma

  Lichaam en geest - soma en psyche - zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We weten het, maar houden we hier ook altijd rekening mee in ons therapeutisch handelen? Wanneer is het zinvol om lichamelijke klachten te betrekken in de behandeling als psychische klachten op de voorgrond staan? En wanneer is aandacht voor de psyche belangrijk wanneer juist lichamelijke klachten op de voorgrond staan?

  Van 1 februari tot 1 mei kunnen abstracts ingediend worden. 

 • 8 november tot 9 november

  Masterclass De Essentie van Psychoherapie

  Bilderberg Résidence Groot Heideborgh, Garderen, Nederland

  De psychiatrie kan niet zonder de psychotherapie. Juist bij complexe problemen zoals die in de psychiatrie veel voorkomen, zijn psychotherapeutische vaardigheden essentieel. Toch zijn er ontwikkelingen in de GGZ die een heel andere kant op gaan.

 • 10 november

  Publieksdag Stichting Borderline

  Seats2Meet, Utrecht, Nederland

  Levenskunst

  Met dit thema wordt bedoeld dat iemand met een kwetsbaarheid een manier moet zien te vinden om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, moet leren hoeveel ballen in de
  lucht gehouden kunnen worden, en af en toe in staat kunnen zijn een bal aan iemand over te geven.

  De publieksdag is bedoeld voor mensen met borderlineproblematiek of zij die zich hierin herkennen, familie en naastbetrokkenen van mensen met borderline, hulp- en dienstverleners, schooldecanen en alle andere geïnteresseerden.

 • 13 november

  Jaarcongres participatie en herstel

  Jaarbeurs Utrecht, Utrecht, Nederland

  Sociale inclusie in stad en wijk

  In een inclusieve samenleving telt iedereen mee. Ook degenen die te kampen hebben met psychische, sociale of verstandelijke beperkingen, met een verslaving of met forensische problematiek. 
  Het werk in de wijk met deze groep richt zich op de ondersteuning bij het dagelijks leven in de eigen leefomgeving en op participatie in werk en vrijetijdbesteding. Het valt soms niet mee om hier goed vorm aan te geven.