Agenda

 • 27 september tot 29 september

  5th International Congress on BPD and allied disorders

  Meliá Hotel Sitges, Sitges, Spanje

  Rethinking borderline personality disorder: improving treatment and training

  In september 2018 vindt het 5e ESSPD congres plaats in Spanje. Zet deze vast in uw agenda, meer informatie zal later volgen.
  De inschrijving en call for abstracts is geopend. De deadline voor indienen van symposia en (poster) presentaties is verlengd naar 3 april 2018. Voor meer informatie, kijk op de website van de ESSPD. 

   

   

 • 28 september

  Preventie van psychische aandoeningen bij kinderen

  Van der Valk hotel Utrecht, Utrecht, Nederland

  Voorkom de etikettenregen!

  Wat doet u aan de preventie van psychische aandoeningen bij kinderen? We richten ons vooral sterk op stoornissen, we attenderen de ouders op de gedragsproblemen van hun kroost, we komen met diagnoses op de proppen, de ouders en de omgeving passen zich daarop aan. Maar waar blijft de actieve input tijdens zwangerschap, bevalling en vroege kindertijd om aandoeningen te voorkomen?

 • 2 oktober

  VERS 20 jaar in Nederland

  Dimence - De Steerne, Deventer, Nederland

  Op dinsdag 2 oktober 2018 vieren we het 20 jarig bestaan van VERS in Nederland.
   

  VERS staat voor: Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis en is ontwikkeld voor cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis.

  Inmiddels wordt het programma ook breder toegepast, zowel transdiagnostisch als voor diverse doelgroepen (bijv. verslavings- en forensische zorg, FACT, bipolaire problematiek, ouderen).

 • 4 oktober

  De essentie van psychotherapie en de weerbarstige praktijk

  De Nieuwe Liefde, Amsterdam, Nederland

  De psychotherapie kent meer dan 450 stromingen. Ze verschillen in mensopvatting, behandelstrategie en behandeltechniek. Wel gaan ze allemaal uit van de premisse dat hun aanpak een heel specifieke is. Echter, in de weerbarstige klinische praktijk moeten behandelaars kunnen terugvallen op algemeen werkzame therapeutische principes. Maar wat zijn de gemeenschappelijke en/of bepalende elementen van al die stromingen? Wat is breed toepasbaar bij de behandeling van complexe pathologie? Wat is de essentie van psychotherapie?

 • 5 oktober

  Jaarcongres Jeugdzorg

  Unieplaza, Culemborg, Nederland

  Integraal werken en innovatief aanpakken

  Het 2e Jaarcongres Jeugdzorg gaat in op wat de transitie jeugdzorg heeft opgeleverd. Hoe ziet de toekomst van de jeugdzorg er uit. Gaat het echt zo slecht als de media ons doen geloven? Of valt het allemaal wel mee, aangezien uit onderzoek blijkt dat veel gemeenten tevreden zijn? De verander opgave van de jeugdzorg lijkt hoe dan ook nog onverminderd groot.

 • 5 oktober

  Symposium Therapieresistentie

  BCN, Capelle aan den IJssel, Nederland

  Vaak wordt over patiënten met persoonlijkheidsproblematiek gesproken alsof ze moeilijk of zelfs helemaal niet te behandelen zijn. De heftigheid van de problematiek kan overweldigend zijn, zowel voor patiënten als therapeuten. En soms blijken de patronen, die aan de wat stillere vormen van lijden ten grondslag liggen, bijzonder hardnekkig en zeker niet minder (zelf)destructief.

 • 7 oktober tot 12 oktober

  Filosofie en de psyche

  Sercotel Málaga, Málaga, Spanje

  Wijsgerige reflectie en doelgericht handelen

  Stemmings- en angststoornissen, verslaving, schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen… Met dank aan spannend neurobiologisch onderzoek, farmacologie, genetica en neuro-imaging weten we er heel veel van. Toch zijn hier lang niet alle beloften waargemaakt. En hoewel er ook in grote lijnen overeenstemming is over nosologie en classificatie blijven belangrijke vragen liggen.

 • 9 oktober

  Najaarssymposium Bipolaire stoornissen

  Mariënhof, Amersfoort, Nederland

  Op dinsdag 9 oktober 2018 zal voor de 15e keer het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen plaatsvinden. Ook dit jubileumjaar wordt u slechts in één dag geïnformeerd over de recente ontwikkelingen op het gebied van bipolaire stoornissen.

 • 10 oktober

  Training Persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten

  Hotel Golden Tulip Keyser, Breda, Nederland

  In deze training wordt, aan de hand van een korte presentatie en de meest recente literatuur, aandacht besteed aan het herkennen en de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Daarnaast staat de dag staat in het teken van praktische oefeningen. Deelnemers kunnen vooraf hun vragen of casussen inbrengen, aan de hand waarvan de oefeningen zullen worden ingericht.

  Topics die worden behandeld:

 • 12 oktober

  Suïcidepreventie; de rol van de ervaringsdeskundige

  The Colour Kitchen, Utrecht, Nederland

  In de afgelopen jaren wordt er in toenemende mate aandacht besteed aan suïcidepreventie, zowel binnen GGZ-instellingen als daarbuiten. Hierbij is de inbreng van mensen die zelf geworsteld hebben met suïcidale gedachten van belang. In het buitenland wordt toenemend samengewerkt met ervaringsdeskundigen en lotgenoten die een suïcidepoging hebben overleefd op zowel beleidsniveau als in de hulpverleningspraktijk. In Nederland was de rol van de ervaringsdeskundige op het gebied van suïcidepreventie tot nu toe echter nauwelijks verkend.