De zorg voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen

Conferentiecentrum Woudschoten
Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist
Nederland
22 maart

Van hoopvolle wetenschappelijke ontwikkelingen …tot de weerbarstige klinische praktijk 

Persoonlijkheidsstoornissen bij 65-plussers zijn een feit en komen voor in alle lagen van de bevolking. Binnen de GGZ en VVT liggen de prevalentiecijfers zelfs tussen de 25% en 50%. De impact van deze chronische en complexe psychische aandoening is dus enorm. Te meer omdat we weten dat persoonlijkheidspathologie interfereert met zowel psychische als somatische problematiek. Niet alleen beperkte ‘compliance’ en tegenoverdracht bij deze ouderen spelen hier een belangrijke rol. Ook de metaalmoeheid van het steunsysteem van mantelzorgers en professionals draagt ertoe bij dat deze groep ouderen het liefst wordt vermeden.

Maar er gloort ook hoop aan de horizon. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ouderen evenveel profiteren van psychotherapie vergeleken met jongere volwassenen, maar dat op onderdelen de behandeling aangepast dient te worden op de leef- en belevingswereld van ouderen. Ook krijgt onderzoek naar mediatietherapie gericht op persoonlijkheidsstoornissen steeds meer aandacht en staan farmacotherapie evenals polyfarmacie op de wetenschappelijke agenda. Dit neemt niet weg dat de klinische praktijk nog steeds weerbarstig is.

Hoe herken ik persoonlijkheidspathologie wanneer er sprake is van ernstige multi-morbiditeit van cognitieve, psychische en somatische stoornissen? Hoe nu gestandaardiseerd persoonlijkheidsstoornissen in kaart te brengen? Wat zijn gerichte behandelcriteria voor persoonlijkheidsveranderende, klachtgerichte of steunendstructurerende behandelvormen? Welke vorm van mediatietherapie sluit goed aan op deze doelgroep? Op deze vragen wordt mede aan de hand van casuïstiek uitvoerig ingegaan.

U verlaat deze nascholing met kennis over het ontstaan en in stand houden van persoonlijkheidsstoornissen, de laatste wetenschappelijke stand en praktische ‘tools’ ten aanzien van de diagnostiek, (indicatiestelling van) behandeling en bejegening van ouderen met persoonlijkheidsstoornissen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze nascholing en om u in te schrijven, kijk dan op de website.