Zorg voor goede samenwerking

Bildung.city
Spaklerweg 79
1114 AE Amsterdam-Duivendrecht
Nederland
11 oktober

Optimale afstemming sociaal domein en GGZ

Goede zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen vraagt om goede afstemming van zorg tussen de verschillende ‘partijen’ in de keten; tussen de verschillende formele en informele resources. Zowel professionals als naastbetrokkenen en vrijwilligers zijn periodiek betrokken bij de ondersteuning van het herstelproces van een cliënt. Maar met meerdere partijen is het al gauw een onoverzichtelijk veld, dat al snel langs elkaar werkt. Hoe bereik je als professional dat al deze vormen van zorg goed op elkaar aansluiten?

Meer informatie

Voor meer informatie kijk op de website van de organisatie.