Wereld Suicide Preventie Dag

Diverse locaties
-
- -
Nederland
10 september

Suïcide voorkom je samen!

Tijdens de Wereld Suicide Preventie Dag op 10 september worden op diverse locaties in het land lezingen en bijeenkomsten georganiseerd om dit thema onder de aandacht te brengen. 

Zo wordt door GGz Friesland een congres georganiseerd met de laatste informatie over suïcidepreventie, je kunt je eigen ervaringen delen en er worden gatekeepers getraind. 

In Utrecht wordt in het Louis Hartlooper Complex een symposium georganiseerd over de noodzaak van suïcidepreventie. Er wordt in gesprek gegaan over o.a. trainingen, wetenschappelijke ontwikkelingen, naasten en behandeling.