VKJP Voorjaarscongres

Antropia
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen
Nederland
21 juni

Feels like I'm going to lose my mind

De overgang van puberteit naar jongvolwassenheid is voor veel jongeren een verwarrende periode. Jongeren gaan op verschillende manieren om met de spanningen in deze levensfase: waar de ene jongere met name van deze periode geniet, ervaart de ander vooral veel incompetentie. In deze fase komt de persoonlijkheid van jongeren tot uiting. Eerder aangeleerde patronen komen aan het licht. Gebrek aan verbinding en insufficiëntiegevoelens kunnen pijnlijk zichtbaar worden. Wanneer een jongere onvoldoende vaardigheden heeft om met deze spanningen om te gaan, wordt de vraag gesteld: volgens welke maatstaven is dit gedrag afwijkend? Is het nodig om een (vroege) diagnose te stellen en behandeling die is gericht op de persoonlijkheid te beginnen? Komen de klachten voort uit de dynamiek in het systeem? Speelt onze huidige (individualistische) maatschappij een rol in de ontwikkeling van persoonlijkheidsproblematiek? En wat doet de tijdsgeest met onze benadering van persoonlijkheidsproblematiek?  

Meer informatie

Voor meer informatie over het programma en inschrijving, kijk dan op de website van de organisatie.