Psychiatrie in het ziekenhuis

VU Amsterdam
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Nederland
21 juni

Somatisch-psychiatrische comorbiditeit anno 2018

Psychiatrie in het algemeen ziekenhuis speelt een steeds prominentere rol in het psychiatrische zorgaanbod. Voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen – zij hebben gemiddeld een meer dan 20 jaar kortere levensduur! – is specialistische ziekenhuiszorg veelal onontbeerlijk. In dit licht is ketenzorg tussen GGz en de ziekenhuispsychiatrie van groot belang om deze patiënten met complexe somatische en psychiatrische problemen adequaat te behandelen.

De inhoud en toetsbaarheid van de ziekenhuispsychiatrie is inmiddels uitstekend verankerd in de kwaliteitsnormen in de Generieke module Ziekenhuispsychiatrie en de Veldnorm voor Medisch Psychiatrische Unit. Daarnaast is de Veldnorm Psychiatrie in het ziekenhuis in voorbereiding. Ook de implementatie van de Generieke module Acute psychiatrie betekent verdere optimalisering van de beoordeling, opvang en behandeling van psychiatrische- en gedragsproblemen op de afdeling Spoedeisende Hulp.

Tegen de achtergrond van alle actuele ontwikkelingen komt tijdens dit symposium onder voorzitterschap van dr. Bastiaan Verwey een scala aan deskundigen aan het woord: psychiaters, psychologen en somatisch-medisch specialisten. De inhoudelijke thema’s worden ondersteund door korte interactieve intermezzo’s. Tijdens dit intensieve symposium staat steeds de relevantie voor de dagelijkse praktijk voorop.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit symposium en om in te schrijven kijk dan op de website van de organisatie.