Operations Management: Integrale patiëntenlogistiek

Bildung.city
Spaklerweg 79
1114 AE Amsterdam-Duivendrecht
Nederland
21 september

Zorg op maat leveren waar en wanneer het de patiënt het beste uitkomt

Patiënten nemen steeds meer zelf de regie over hun eigen zorgvraag. Zij hebben daarbij vragen die de zorg soms vreemd overkomen. Bijvoorbeeld als het gaat om het leveren van  laagdrempelige zorgproducten: “Kan dat niet op een tijdstip moment dat het mij het beste uitkomt?”
Om dergelijke wensen tegemoet te komen, is het zaak de logistieke processen in de zorg goed te organiseren. De basisprincipes van ‘operations management’ kunnen daarbij van grote waarde zijn. Een patiënt wil immers goed en snel geholpen worden.

Steeds meer ziekenhuizen maken een speerpunt van hun integrale patiëntenlogistiek. De professionalisering hiervan vraagt om strategische, tactische en operationele keuzes. Met een dubbel doel: te waarborgen dat patiënten de gevraagde zorg op het juiste tijdstip ontvangen en dat betrokken zorgverleners hun werk op de juiste manier te kunnen uitvoeren.
De werkdruk in ziekenhuizen wordt vaak als hoog ervaren. Het voorkomen van pieken en dalen in het patiëntenaanbod kan een positieve invloed hebben op de ervaren werkdruk en daarmee op het welbevinden van patiënten.

Mede door invoering van nieuwe technologieën, zoals E-health, verandert de vraag van de patiënt. Maar welke gevolgen heeft dit eigenlijk voor de organisatie  van de zorg en van ziekenhuizen? In hoeverre willen patiënten invloed hebben op de inhoud en de timing van de zorg die zij ontvangen? Welke rol kan wetenschappelijk kennis op het gebied van ‘operations management’ hierin spelen?
‘Operations management’ past wiskundige kennis en principes toe op complexe zorgketens. Zo kan variabiliteit worden verminderd en kunnen wachtrijen worden voorkomen.

Experts op het gebied van patiëntenlogistiek delen hun wetenschappelijke kennis tijdens het symposium. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten zij zien welke ervaring zij hebben met het toepassen van deze kennis. Het symposium draagt bij aan een beter inzicht in de veranderende vraag van de patiënt en de manier waarop de logistieke processen in de zorg hierop afgestemd kunnen worden.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit congres en om in te schrijven, kijk op de website van de organisatie.