Het lijden dat narcisme heet

De Nieuwe Liefde
Da Costakade 102
1053 WP Amsterdam
Nederland
25 mei

Diagnostiek en behandeling van het lijden dat narcisme heet

Patiënten met een narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn nare, opgeblazen mensen, zonder enige wil om dat te veranderen. Waarom zou je je daar als therapeut eigenlijk mee willen inlaten? Dat wordt een lijdensweg voor beiden. Dacht u altijd…

Inderdaad, maar het is 2018 en de theorievorming heeft niet stilgestaan. Tegenwoordig zien we narcisme als een combinatie van disfunctionele zelfregulatie, disfunctionele emotieregulatie en forse interpersoonlijke problemen. Deze tekortkomingen kunnen op twee manieren tot uiting komen: in een vanzelfsprekende, grandioze vorm en in een waakzame vorm waarin verborgen grootheidsfantasieën een rol spelen. Beide uitingsvormen kunnen ook nog eens bedekt zijn of zich in alle openheid voordoen. Vanuit de recente theorie is een betere, meer gedifferentieerde en op de persoon gerichte diagnostiek mogelijk. Ook biedt ze handvatten voor de therapeut en de patiënt om helder af te spreken waar de behandeling zich op zal gaan richten.

Op het symposium Diagnostiek en behandeling van het lijden dat narcisme heet worden onder voorzitterschap van Frans Schalkwijk door de vijf prominente sprekers handvatten geboden om anno nu de psychodynamiek van narcisme te herkennen en in behandelingen aan de orde te stellen. Zo staat tijdens deze intensieve bijeenkomst als altijd de relevantie voor de dagelijkse GGZ-praktijk voorop.

Meer informatie

Voor meer informatie en inschrijven kijk op de website van de organisatie.