Kennis- en participatiefestival

1931 Congrescentrum
Oude Engelenseweg 1
5222 AA 's-Hertogenbosch
Nederland
24 mei

Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Psychische klachten en stigma belemmeren mensen nog veel te vaak om werk te vinden en te behouden. Het aantal mensen met een psychische aandoening in een uitkeringssituatie is groot en neemt toe, terwijl onderzoek steeds overtuigender laat zien dat werk de psychische gezondheid en het herstel juist ten goede komt. Goede samenwerking tussen de sector GGZ en de sector Werk & Inkomen is daarbij een belangrijke succesfactor. De afgelopen periode zijn er initiatieven genomen om de samenwerking tussen GGZ, gemeenten, UWV, werkgevers en cliëntorganisaties te bevorderen. Zo hebben GGZ NL en UWV sinds 2012 een convenant, hebben de ministeries van SZW en VWS het project Mensenwerk gestart en is recent door het ministerie van SZW de financiële impuls stimulering regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen beschikbaar gesteld. Inmiddels wordt in 31 arbeidsmarktregio’s uitvoering gegeven aan de projectplannen om arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te vergroten door middel van samenwerking tussen partijen in het sociaal domein.

Meer informatie

Voor meer informatie en om in te schrijven kijk dan op de website van de organisatie.