Jaarcongres LVB

De Reehorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede
Nederland
22 september

Mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) vormen in het sociaal domein één van de meest kwetsbare groepen als het gaat om sociale problematiek. Het wordt voor hen alsmaar lastiger om zelfstandig te functioneren in onze steeds complexere samenleving. In toenemende mate doen zij dan ook een beroep op voorzieningen.

Er zijn in Nederland naar schatting ruim 1 miljoen mensen met een IQ tussen de 50 en 85 met bijkomende problemen. Vaak omdat er sprake is van meervoudige complexe problematiek, zoals ernstige gedragsproblemen, verslaving en schooluitval. Tijdens het Jaarcongres LVB wordt ingegaan op de complexe problematiek bij mensen met een lvb. Met het thema complexe problematiek als rode draad in het programma, verzorgen topsprekers uit de praktijk diverse lezingen en verdiepende kennissessies. Ook is er veel ruimte voor interactie én zijn er voldoende mogelijkheden om je uitdagingen en ervaringen te delen met je collega’s uit het werkveld.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Triple problematiek: complexe problematiek én complexe zorg
- Lvb: een verhoogd risico op psychische klachten
- Lvb in combinatie met seksualiteit
- Interactieve werkvorm: lvb onder migranten
- In de praktijk: lvb en de online wereld

Deze dag:
- Krijg je de laatste inzichten als het gaat over mensen met een lvb in het sociaal domein.
- Vergroot je je inzicht in de verschillende aspecten van complexe problematiek bij mensen met een lvb.
- Verdiep je je kennis over wat het hebben van een lvb betekent voor gedrag
(en gedragsverandering).
- Ontdek je hoe je het beste aansluiting vindt bij mensen met een lvb.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit congres en de mogelijkheid tot inschrijven kijkt u op deze website