Invitational Conference LVB en PS

Trimbos-Instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
Nederland
15 maart

Persoonlijkheidsstoornissen en LVB

Kunnen mensen met een verstandelijke beperking een persoonlijkheidsstoornis hebben?
Kunnen we onze bestaande instrumenten gebruiken om de diagnose te stellen? En moeten ze dan in bestaande bewezen effectieve behandelprogramma’s voor PS worden behandeld? Of in een apart zorgpad? Moeten onze bestaande behandelingen worden aangepast? Indien wel, hoe dan?

Verstandelijke beperkingen vormen een uitdaging voor behandelaars van persoonlijkheidsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen vormen een uitdaging voor behandelaars van LVB. Zou het kunnen dat een belangrijke en erg kwetsbare groep en hun naastbetrokkenen hierdoor geen optimale behandeling krijgen? Als Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen willen we een Position Paper maken over dit thema. Om input te krijgen organiseren we een Invitational Conference.

We nodigen u graag uit om hierin mee te denken. Als insteek willen we aan vertegenwoordigers van elke lidinstelling vragen om kort de eigen visie of praktijk op het gebied van LVB en persoonlijkheidsstoornissen toe te lichten: hoe gaat u om met deze doelgroep? Heeft u aangepaste diagnostiek en/of behandeling? Wat zou er volgens u nodig zijn? Denk aan 5 minuten toelichting. Daarnaast nodigen we specifieke deskundigen uit het LVB-veld uit. Op basis van alle input willen we de grote lijnen laten terugkomen en nagaan of er consensus bereikt kan worden over enkele of verschillende aspecten en richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van mensen met zowel persoonlijkheidsstoornissen als LVB. Vanuit het KenniscentrumPS bereiden we een literatuursearch voor om de discussie af te trappen.

Praktische informatie

Deelname is gratis. Aanmelden kan via een mail aan Nina van Bunningen. 
Voor de bijeenkomst ontvangt u meer informatie over de inhoud en het programma.