Invitational Conference LVB en PS

Trimbos-Instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
Nederland
15 maart

Persoonlijkheidsstoornissen en LVB

Kunnen mensen met een verstandelijke beperking een persoonlijkheidsstoornis hebben?
Kunnen we onze bestaande instrumenten gebruiken om de diagnose te stellen? En moeten ze dan in bestaande bewezen effectieve behandelprogramma’s voor PS worden behandeld? Of in een apart zorgpad? Moeten onze bestaande behandelingen worden aangepast? Indien wel, hoe dan?

Verstandelijke beperkingen vormen een uitdaging voor behandelaars van persoonlijkheidsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen vormen een uitdaging voor behandelaars van LVB. Zou het kunnen dat een belangrijke en erg kwetsbare groep en hun naastbetrokkenen hierdoor geen optimale behandeling krijgen? Als Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen willen we een Position Paper maken over dit thema. Om input te krijgen organiseren we een Invitational Conference. We nodigen u graag uit om hierin mee te denken. 

Programma

14.00 - 14.10    Welkom – Ellen Willemsen
14.10 – 14.30   Introductie van het thema - Xavier Moonen
14.30 - 14.40    Onderzoek naar betrouwbaarheid en validiteit van MMPI bij mensen met IQ 75-85 -Hanneke Janssen en Lotte Ottink
14.40 - 14.50    Helpers en Helden; schematherapie voor mensen met een LVB - Karin Frijters
14.50 – 15.00   VERS voor mensen met LVB - Marsja Mulder
15.00 - 15.10   DGT module voor mensen met LVB - Annemarie van den Brink
15.10 - 15.30   Ruimte voor vragen
15.30 - 15.45   Pauze
15.45 –16.45   Discussie:

  • Welke overeenkomsten hebben de genoemde programma’s?
  • Welke aanpassingen zijn er nodig aan de diagnostiek?
  • Welke aanpassingen aan de behandeling?
  • Wat dient er voor deze doelgroep specifiek ontwikkeld te worden qua aanbod?
  • Hoe krijgen we kennis over LVB in het veld van PS en vice versa, wat is hiervoor nodig?

16.45– 17.00 Samenvatting en afsluiting

Praktische informatie

Deelname is gratis. Aanmelden kan via een mail aan Nina van Bunningen.