Herstel en filosofie

Zaalverhuur 7
Boothstraat 7
3512 BT Utrecht
Nederland
18 mei

Niveaus van herstel na een psychose

In zijn lezing zal Rob Sips trapsgewijs verschillende niveaus van herstel beschrijven, gebruikmakend van filosofisch theoretische kaders die hij verbindt met zijn eigen ervaring van herstel na psychose. Hierbij komen thema’s aan bod zoals intersubjectiviteit; de rol van het lichaam en activiteit; benaderingen over ‘scaffolded’ en ‘extended’ mind in relatie tot een herstel in (of van) een wereld en het verleggen van grenzen. Verder zal het ook gaan over macht, vertrouwen en herwinning van persoonlijke autoriteit. In een laatste stap behandelt hij een ethisch existentieel perspectief vanuit Kierkegaards notie van het zelf en een op handelen gerichte deugdethiek. Na deze lezing volgt een tweegesprek tussen Rob Sips en Wouter Kusters.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze lezingen kijk op de website van Phrenos.