Helden van de wijk 2018

De School
Dr. Jan van Breemenstraat 1
1056 AB Amsterdam
Nederland
6 december

Zoden aan de dijk

Tijdens dit festival laten we net als in de twee voorgaande jaren zien welke effecten het heeft als de zorg binnen een regio goed afgestemd is. Wat zet echt zoden aan de dijk? Daar geven we dit jaar samen een antwoord op. Het symposium Helden van de wijk geeft personen, projecten, ideeën, en ontwikkelingen een podium die werkelijk zoden aan de dijk zetten en als leermodel, inspiratiebron, motivatie en stimulans voor de deelnemers van het festival kunnen dienen.

Goede op elkaar afgestemde hulpverlening die naadloos aansluit en in elkaar vlecht, kan mogelijk onnodig langdurende psychische en sociale problemen voorkomen. Dit vraagt van de gehele lokale of regionale keten een goede samenwerking. Denk aan vroeg-detectie, snelle verwijzing naar zowel meer als minder ondersteuning en passende opvang voor een cliënt met betrekking tot hulpverlening, sociale contacten, leren en/of studeren en werk.

Dit vraagt forse inspanningen van laag tot hoog binnen alle aangesloten organisaties. Zowel van de bestuurders en beleidsmedewerkers van een gemeente als van de managers en coördinatoren op de werkvloer binnen een stad. Een belangrijke vraag voor de komende jaren is: hoe bouw je een effectief en samenhangend netwerk samen met spelers zoals cliënten, familie, de geestelijke gezondheidszorg, de beschermde woonvormen (RIBW), herstelacademies, wijkteams, buurtverenigingen, respijthuizen, sociale ondernemers, zorgverzekeraars, uitkeringsinstanties en woningbouwcoöperaties?

Meer informatie

Voor meer informatie en om in te schrijven, kijk dan op de website van de organisatie