Groepspsychotherapie anno 2018

Congrescentrum Inn Style
Herenweg 55
3602 AN Maarssen
Nederland
5 juli

Groepspsychotherapie is niet weg te denken uit de geestelijke gezondheidszorg. Het is in principe het terrein van gespecialiseerde therapeuten. Daarnaast geeft menig GGz-professional gerichte therapie in groepsverband, soms jarenlang. ‘Doet’ u ook regelmatig een groep? Zo ja, dan rijst de vraag: bent u anno 2018 voldoende op de hoogte om alle mogelijkheden te benutten die groepstherapie biedt? En bent u in staat het proces altijd voldoende naar uw hand te zetten? Weet u voldoende adequaat om te gaan met conflicten tijdens het therapeutisch proces?

Naast Rob Koks en Piet Verhagen – beiden tevens ook dagvoorzitter – vertaalt een zevental prominente sprekers de laatste wetenschappelijke inzichten naar de actuele groepstherapeutische praktijk. Illustratieve video’s van groepssessies worden besproken en onder het motto ‘wat zijn hier de do’s en don’ts?’ gaat het over MBT en schematherapie.

Dit 1e Jaarsymposium wil uitdagen en stimuleren. Het is op het lijf geschreven van elke GGz-professional die regelmatig met groepen werkt of groepstrainingen geeft en zijn of haar kennis en vaardigheden wil vergroten.

Meer informatie

Voor meer informatie en om in te schrijven, kijk dan op de website van de organisatie.