GIT-PD Congres 2020

Seats2Meet LocHal
Burgemeester Brokxlaan 1000
5041 SG Tilburg
Nederland
15 mei

GGz Breburg en het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen nodigen iedereen uit op het 2e Jaarlijkse GIT-PD congres op 15 mei 2020. Het thema van dit jaar is: levensloop. We zoeken uit hoe GIT-PD aangepast kan worden wanneer de levensfase verandert. Hoe zien persoonlijkheidsstoornissen eruit in diverse levensfasen en wat betekent dit voor behandeling? Welke aanpassingen zijn nodig bij jongeren en bij ouderen?

Onze keynote spreker is Andrew Chanen, internationaal expert op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen. Hem hebben we gevraagd om zijn ideeën te geven over goede zorg voor persoonlijkheidsstoornissen doorheen de levensloop. Andere plenaire sprekers zijn Christel Hessels en Joost Hutsebaut, die samen het concept van GIT-PD bij jongeren boven de doopvont zullen houden, en Arjan Videler, die inzoomt op ouderen en de aanpassingen in de behandeling.

Na de middag organiseren we opnieuw een reeks workshops, die vooral ingaan op het ‘hoe’. Speciale aandacht is er voor jongeren en ouderen, maar we verbreden GIT-PD ook naar de sociale context, antisociaal gedrag en vaktherapie.

Programma

09.00 uur – 09:30 uur: Binnenloop

09.30 uur - 09.45 uur: Welkomstwoord Henk van As, directeur behandeling Topklinische Centra GGz Breburg

09.45 uur - 10.30 uur: Elements of good-enough care for personality disorders across the life span. Prof. Andrew Chanen, Orygen, The National Centre of Excellence in Youth Mental Health, University of Melbourne, Australië

10.30 uur – 11:00 uur: Pauze

11.00 uur - 11.45 uur: Vroege interventie bij een kwetsbaarheid voor borderline: waarom, wanneer, wat, wie en hoe? dr. Christel Hessels, klinisch psycholoog GGz Centraal, en Joost Hutsebaut, klinisch psycholoog de Viersprong

11.45 uur - 12.30 uur: Persoonlijkheidsstoornissen in de derde en vierde levensfase: van vroegdetectie tot intensieve psychotherapie. dr. Arjan Videler, psychotherapeut PersonaCura, GGz Breburg en Tranzo, Tilburg University

12.30 uur - 13.30 uur: Lunch

13.30 uur - 14.30 uur: Workshopronde 1

14.30 uur – 15.00 uur: Pauze

15.00 uur – 16.00 uur: Workshopronde 2

16.00 uur – 17.00 uur: Borrel

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de het congres? Vul dan dit inschrijfformulier in en e-mail het naar info@kenniscentrumps.nl. Het is ook mogelijk een combiticket te boeken voor het GIT-PD congres en de masterclass op 14 mei.