Gehechtheid duurt een leven lang

Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
Nederland
12 februari

Gehechtheid van wieg tot graf

De mens is niet gemaakt om alleen te zijn. Relaties vormen de kern van het menselijk bestaan en de manier waarop we onze relaties aangaan en onderhouden is nauw verweven met onze eigen gehechtheidspatronen. De basis voor deze patronen wordt in de jeugd gelegd, maar gedurende het leven kunnen patronen wijzigen. Onder invloed van ervaringen binnen en buiten het gezin worden patronen verstevigd of verzwakt.
 
Dit congres gaat in op zowel het ontstaan van gehechtheidspatronen in de vroege kindertijd als op de manier waarop ze uitwerken in het latere leven: hoe zit het met gehechtheid op school, in de adolescentie, in partnerrelaties? Kan er al vroeg worden gesignaleerd dat het niet goed gaat met gehechtheid? Hoe kunt u uzelf als professional reguleren en in contact blijven in de relatie met het kind of met de ouders? Welke manieren zijn er om gehechtheid te bevorderen op school en in het gezin? Deze onderwerpen komen aan bod in de presentaties en deelsessies op 12 februari 2019 tijdens het 2e Hechtingscongres.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit congres en om in te schrijven kijk dan op de website van de organisatie.